Nya P-avgifterna i Arkösund ses över

De nya parkeringsavgifterna i Arkösund, som infördes 1 maj, kommer att ses över. Det gäller möjligheten att lösa månadsbiljett på långtidsparkeringen samt de P-avgifter som införts under vinterhalvåret när det knappast råder någon brist på P-platser i Arkösund. Det beskedet ger kommunalrådet Karin Jonsson som bl a ansvarar för landsbygds- och skärgårdsfrågor i Norrköpings kommun och chefen för Parkeringsenheten Christian Dahlskog.

– Det grundläggande problemet är att det finns för få parkeringsplatser i Arkösund under sommarhalvåret, konstaterar Karin Jonsson. I det läget vill vi prioritera de fastboende på öarna, som bara betalar under sommarhalvåret samt de som hyr båtplatser, som erbjuds särskilt billiga säsongsavgifter.

Arkösunds Långtidsparkering toppar P-avgiftsligan i Norrköping
Andra sommarboende i skärgården med behov av långtidsparkering erbjuds inga säsongskort trots att de ofta bor under flera månader i sina sommarhus i skärgården och de får betala sex gånger så mycket för motsvarande parkeringsperiod (april-september). De erbjuds just nu inte ens möjligheten att köpa en månadsbiljett utan är hänvisade till att hela säsongen hålla på att lösa P-biljett veckovis. Det leder till att Arkösunds Långtidsparkering toppar P-avgiftsligan i Norrköping när det gäller månadsparkering. 30 dagar kostar 600:- med fyra veckobiljetter och två dygnsbiljetter att jämföra med långtidsparkeringarna inne i Norrköping som varierar mellan 300-450:- .

– Parkeringsfrågan i Arkösund är komplicerad, säger Karin Jonsson, och jag vet inte om den kan lösas genom utvidgning av Långtidsparkeringen. Det förs nu en diskussion om att flytta padelbanan upp i skogen efter klagomål på den nuvarande placeringen. Det kan i så fall påverka utrymmet för parkeringens utvidgning. Annars finns det mark så vi skulle kunna utvidga där. Vi för även diskussioner om att vi behöver skylta upp stigen som leder från långtidsparkeringen ner till hotellet på ett bättre sätt. Då blir det inte så långt att gå och flera kanske skulle kunna välja långtidsparkeringen.

I ett mejl skriver Karin Jonsson att ”parkeringsavgifterna i Arkösund ligger i linje med vad som gäller för områden utanför promenaderna i Norrköping, dvs inte de högsta avgifterna.  Jag har dock också ifrågasatt varför vi ska ha p-avgifter under vintertid på parkeringarna i Arkösund eftersom det inte är någon folkstorm där då.  Orsaken är ju att vi haft stora problem med båtkärror och allt möjligt som ställs upp på våra parkeringar under vintern. Men detta är en ständig diskussion och jag är inte nöjd med den lösning som finns nu. Vi kommer därför att återigen se över parkeringsperioder och avgifter för att se om vi kan hitta en bättre lösning än nu under vinterperioden.”

P-avgifter infördes för att skapa ordning i tidigare parkeringskaos
Christian Dahlskog förklarar att all avgiftsbeläggning i grunden syftar till att ordna parkeringen på bästa sätt. Han håller med om att det just nu är lite rörigt och att det har gått fort och han vill se det nuvarande regelsystemet som en interimslösning där man får vara beredd att göra justeringar.
– Med avgiftsbeläggningen har vi försökt få bukt med det parkeringskaos som har rapporterats under tidigare år där långtidsparkeringen har använts för uppställning av båtkärror och bråte och där bilar har parkerats mot alla regler lite överallt längs vägarna.
–Tanken är att parkeringsplatserna i centrum ska vara till för besökare som bara stannar några timmar eller nån eller några få dagar. De som stannar länge ska stå på långtidsparkeringen. Därför är dygnsavgiften lägre på långtidsparkeringen än i centrum.

– Därutöver vill vi garantera de fastboende i skärgården parkering och därför har vi gett dem möjlighet att köpa en billig säsongsbiljett vid Beckmansviken och Nordanskog (900:-) eller Långtidsparkeringen (550:-). Att också båtplatsinnehavarna har getts möjlighet att lösa säsongskort beror på att det är normalt att det ingår möjlighet att hyra parkering vid brygganläggningar, förklarar Christian Dahlskog i ett mejl. (Vilket inte är någon förklaring till varför de därutöver erbjuds P-plats till ett förmånligare pris än andra som vistas länge i skärgården…)

– Vi har bedömt det vara omöjligt att låta alla som vill, lösa säsongskort. Då skulle det förmodligen bli så många att det inte längre går att garantera de fastboende P-plats.

Ingen avsikt att pungslå sommarboende utan båtplats och valmöjligheter
När det gäller de påtagligt stora prisskillnaderna mellan båtplatsinnehavare och båtplatslösa långliggare (550:- resp. 3600:- på Långtidsparkeringen) kan ju konspirativt lagda personer misstänka att kommunen försöker håva in pengar till kommunkassan på det här sättet. Eller att kommunen inte vill ha några långliggare i skärgården utan bara dagsbesökare och hyresgäster till båtplatser.

Christian Dahlskog avvisar bestämt båda delarna. P-avgifterna är inte kopplade till kommunens intäkter och det finns heller ingen önskan att bestraffa personer utan båt som stannar länge i sina sommarparadis. Frågan är då varför kommunen har gett just den här kategorin skärgårdsbesökare sämsta tänkbara parkeringsmöjligheter? De har ingen valmöjlighet över huvud taget – de kan numera bara stå på Långtidsparkeringen eftersom gratisparkeringen vid Nordanskog avgiftsbelagts och reserverats för korttidsbesökare och båtplatsinnehavare. De erbjuds inte ens den lilla tjänsten att kunna lösa en månadsbiljett utan tvingas köpa veckobiljetter hela sommaren och ve den som inte har en app!
Christian Dahlskog svarar i ett mejl: ”Min bild är att tekniken i automaten (på Centrumparkeringen) endast medgav ett visst antal biljettalternativ. Vi arbetar för att det ska bli möjligt att göra det (lösa månadsbiljett) åtminstone i appen”.

Det ska bli spännande att se om det kommer att hända något i år. Förra sommaren lovade Parkeringsenheten att de skulle försöka införa månadsbiljett i år – det hände inte – och de hörde inte heller av sig efter semestrarna som de också lovade. ArkipeLaget återkommer om det blir några förändringar när det gäller avgiftsbeläggningen under vinterhalvåret, möjligheten att lösa månadsbiljett och de rekordhöga månadsavgifterna.

2021-05-24