Säg vad du tycker om skärgårdens framtid!

Publicerat 2022-01-07

Om du inte redan har fått Skärgårdsrådets enkät om det nya skärgårdsprogrammet, som håller på att tas fram, så kommer du snart att kunna ladda hem enkäten bl a via Region Östergötlands hemsida och Facebooksida. I den elektroniska enkäten kan du tala om vad DU tycker att Skärgårdsrådet – och i förlängningen kustkommunerna och Region Östergötland – ska ägna sina krafter åt under de kommande åren.

Redan nu har många medlemmar i de föreningar som ingår i Skärgårdsrådet fått enkäten utskickad via ”sin” förening med uppmaningen att svara före den 16 januari. Men det är långt ifrån alla intresseföreningar i Arkösunds och Sankt Anna skärgård som är representerade i Skärgårdsrådet och för att även de och deras medlemmar ska få möjlighet att spela in sina hjärtefrågor kommer enkäten även att göras tillgänglig via en rad andra kanaler. Och då kommer svarstiden att vara förlängd så att fler ska hinna svara.  Nästa vecka – någon gång mellan den 10-16 januari – räknar Skärgårdsrådet med att enkäten ska läggas ut bl a på Region Östergötlands hemsida. så att den blir tillgänglig för alla som vill lämna synpunkter.

Saknar du något i programmet?
En avdelning i enkäten handlar om skärgårdsprogrammets innehåll och där finns bl a frågan: Saknar du något i programmet åtföljt av ett par blanka rader där du kan skriva vad du vill. Tycker du exempelvis – som Arkipelaget – att det är angeläget att någon tar tag i frågan om var och hur tillkommande telemaster placeras i det riksintressanta skärgårdsområdet så att de samtidigt garanterar bra uppkoppling och orsakar så lite skada som möjligt på det unika landskapet, ja då skriver du just det. Idag är det nämligen i realiteten upp till telejättarna och privata markägare att bestämma var masterna ska stå – en enskild liten skärgårdskommun har knappast specialistkompetens för att göra en självständig bedömning av de optimala placeringarna och det beror ju dessutom på var masterna i grannkommunen står. Det är följaktligen en typiskt angelägen fråga för samverkan över kommun- och regiongränserna….

Arkipelaget har bevakat Skärgårdsrådet under det gångna året och här på vår hemsida kan du både läsa

– en presentation av Skärgårdsrådet med en intervju med rådets ansvarige tjänsteman Carl Hamilton

– en sammanfattning av den utvärdering av det hittillsvarande skärgårdsprogrammet som en konsultbyrå gjort på Skärgårdsrådets uppdrag

– det ansvariga regionrådets – Mikael Cornell – syn på hur skärgårdsprogrammet borde utvecklas, vilka områden som bör förstärkas och vilka som bör tillkomma. Du hittar också länkar till det hittillsvarande programmet samt till konsultens Utvärderingsrapport och en förteckning över de föreningar som i dagsläget ingår som medlemmar i rådet.