Avgiftsfritt i Arkösund från 1 november !

Från och med 1 november är det avgiftsfritt på de allmänna parkeringarna i Arkösund dvs Centrumparkeringen, Långtidsparkeringen och parkeringsplatsen i Nordanskog, Det meddelar enhetschef Christian Dahlskog i ett mejl idag – måndag 11 oktober – som svar på Arkipelagets fråga. Han tillägger: ”Avgiften införs igen i vår”. När detta sker framgår inte men Arkipelaget gläder sig ohejdat med alla som tills vidare slipper att bli kriminella….Tack för det Karin Jonsson och Christian Dahlskog!

PS. ”Tanken är att det börjar i april.”, förtydligar Christian Dahlskog i ett nytt mejl. DS.

Publicerat 2021-10-11

Svar från Karin Jonsson inger hopp
om slopade P-avgifter i Arkösund

Nästan öde låg Centrumparkeringen i Arkösund den gångna helgen och lika tomt var det på Långtidsparkeringen. Är det inte dags för kommunalrådet Karin Jonsson och parkeringschefen Christian Dahlskog och infria löftet att se över p-avgifterna vintertid, undrade ArkipeLaget i ett mejl.

Och svaret kom ilsnabbt och prompt från Karin Jonsson och det ingav visst hopp. Frågan ska diskuteras vid ett möte nu i veckan, berättade hon.
Nu är det bara att hålla tummarna, för det känns inte HELT meningsfullt att åka till Långtidsparkeringen långt uppe i skogen och betala p-avgift när Centrumparkeringen står nästan tom. Dessutom kändes det lite ensamt och ödsligt också på Långtidsparkeringen…

Parkeringsavgifter är till för att skapa ordning och reda och få bilister att parkera på rätt ställe, förklarade chefen för parkeringsenheten Christian Dahlskog vid ett samtal med ArkipeLaget tidigare i år. Så här ordentligt såg det ut på Långtidsparkeringen den gångna helgen. Foto: Wiwi Samuelsson

Publicerat 2021-09-20

P-avgift i Arkösund halverad

I maj berättade ArkipeLaget om sammelsuriet av p-platser, -skyltar och -avgifter i Arkösund. Både kommunalrådet Karin Jonsson och chefen för parkeringsenheten lovade då att se över regler och priser. Mitt i sommaren halverades priset för veckoparkering på Långtidsparkeringen från 140 till 70 kronor. Men ännu har inget gjorts för att ge möjlighet att lösa månadsbiljett och inte heller har den nyinförda avgiftsbeläggningen under vinterhalvåret förändrats.

– Men vi är inte färdiga, försäkrar Christian Dahlskog, chef för parkeringsenheten, vi ska titta vidare på avgifterna under vinterhalvåret men det är ju inte vinter än… Vi ville ta itu med det som var aktuellt under sommaren först och jag tror att avgifterna för veckoparkering på Långtidsparkeringen halverades redan från 1 juli. (Den sänktes då till 70 kr/vecka vilket är samma som boende i sta´n betalar för en veckas boendeparkering).

– Sen har jag hört att boende där ute inte har varit helt nöjda med parkeringsförhållandena och det lär också ha flyttats på skyltar men jag är inte helt uppdaterad än efter semestern. Frågan om månadsbiljett kvarstår också – där handlar det om tekniken; automaten vid centrumparkeringen kan inte programmeras med flera alternativ men det borde ju ändå vara möjligt att föra in det i EasyPark-appen….

Svårt att hitta till långtidsparkeringen
Arkipelaget kan för övrigt vidarebefordra erfarenheterna från långväga vänner som varit på besök under sommaren och sökt p-plats för ett dygn: Av informationen vid biljettautomaten vid Centrumparkeringen hänvisades hon till Långtidsparkeringen men den enda skylt hon hittade pekade mot Nordanskog och där finns inte längre någon långtidsparkering för tillfälliga besökare. Skylten vid vägen upp till långtidsparkeringen i skogen hittade hon aldrig utan fick vackert betala 80 kronor på Centrumparkeringen. (Istället för 10 kr uppe i skogen)

På väg in till Arkösund upptäcker man inte skylten mot långtidsparkeringen förrän 5-6 meter före avtagsvägen som leder upp till parkeringen i skogen – innan dess är skylten skymd av grönskan. Från andra hållet är den nästan lika svårupptäckt. Foto: Wiwi Samuelsson

Publicerat 2021-08-23

Nya P-avgifterna i Arkösund ses över

De nya parkeringsavgifterna i Arkösund, som infördes 1 maj, kommer att ses över. Det gäller möjligheten att lösa månadsbiljett på långtidsparkeringen samt de P-avgifter som införts under vinterhalvåret när det knappast råder någon brist på P-platser i Arkösund. Det beskedet ger kommunalrådet Karin Jonsson som bl a ansvarar för landsbygds- och skärgårdsfrågor i Norrköpings kommun och chefen för Parkeringsenheten Christian Dahlskog.

– Det grundläggande problemet är att det finns för få parkeringsplatser i Arkösund under sommarhalvåret, konstaterar Karin Jonsson. I det läget vill vi prioritera de fastboende på öarna, som bara betalar under sommarhalvåret samt de som hyr båtplatser, som erbjuds särskilt billiga säsongsavgifter.

Arkösunds Långtidsparkering toppar P-avgiftsligan i Norrköping
Andra sommarboende i skärgården med behov av långtidsparkering erbjuds inga säsongskort trots att de ofta bor under flera månader i sina sommarhus i skärgården och de får betala sex gånger så mycket för motsvarande parkeringsperiod (april-september). De erbjuds just nu inte ens möjligheten att köpa en månadsbiljett utan är hänvisade till att hela säsongen hålla på att lösa P-biljett veckovis. Det leder till att Arkösunds Långtidsparkering toppar P-avgiftsligan i Norrköping när det gäller månadsparkering. 30 dagar kostar 600:- med fyra veckobiljetter och två dygnsbiljetter att jämföra med långtidsparkeringarna inne i Norrköping som varierar mellan 300-450:- .

– Parkeringsfrågan i Arkösund är komplicerad, säger Karin Jonsson, och jag vet inte om den kan lösas genom utvidgning av Långtidsparkeringen. Det förs nu en diskussion om att flytta padelbanan upp i skogen efter klagomål på den nuvarande placeringen. Det kan i så fall påverka utrymmet för parkeringens utvidgning. Annars finns det mark så vi skulle kunna utvidga där. Vi för även diskussioner om att vi behöver skylta upp stigen som leder från långtidsparkeringen ner till hotellet på ett bättre sätt. Då blir det inte så långt att gå och flera kanske skulle kunna välja långtidsparkeringen.

I ett mejl skriver Karin Jonsson att ”parkeringsavgifterna i Arkösund ligger i linje med vad som gäller för områden utanför promenaderna i Norrköping, dvs inte de högsta avgifterna.  Jag har dock också ifrågasatt varför vi ska ha p-avgifter under vintertid på parkeringarna i Arkösund eftersom det inte är någon folkstorm där då.  Orsaken är ju att vi haft stora problem med båtkärror och allt möjligt som ställs upp på våra parkeringar under vintern. Men detta är en ständig diskussion och jag är inte nöjd med den lösning som finns nu. Vi kommer därför att återigen se över parkeringsperioder och avgifter för att se om vi kan hitta en bättre lösning än nu under vinterperioden.”

P-avgifter infördes för att skapa ordning i tidigare parkeringskaos
Christian Dahlskog förklarar att all avgiftsbeläggning i grunden syftar till att ordna parkeringen på bästa sätt. Han håller med om att det just nu är lite rörigt och att det har gått fort och han vill se det nuvarande regelsystemet som en interimslösning där man får vara beredd att göra justeringar.
– Med avgiftsbeläggningen har vi försökt få bukt med det parkeringskaos som har rapporterats under tidigare år där långtidsparkeringen har använts för uppställning av båtkärror och bråte och där bilar har parkerats mot alla regler lite överallt längs vägarna.
–Tanken är att parkeringsplatserna i centrum ska vara till för besökare som bara stannar några timmar eller nån eller några få dagar. De som stannar länge ska stå på långtidsparkeringen. Därför är dygnsavgiften lägre på långtidsparkeringen än i centrum.– Därutöver vill vi garantera de fastboende i skärgården parkering och därför har vi gett dem möjlighet att köpa en billig säsongsbiljett vid Beckmansviken och Nordanskog (900:-) eller Långtidsparkeringen (550:-). Att också båtplatsinnehavarna har getts möjlighet att lösa säsongskort beror på att det är normalt att det ingår möjlighet att hyra parkering vid brygganläggningar, förklarar Christian Dahlskog i ett mejl. (Vilket inte är någon förklaring till varför de därutöver erbjuds P-plats till ett förmånligare pris än andra som vistas länge i skärgården…)

– Vi har bedömt det vara omöjligt att låta alla som vill, lösa säsongskort. Då skulle det förmodligen bli så många att det inte längre går att garantera de fastboende P-plats.

Ingen avsikt att pungslå sommarboende utan båtplats och valmöjligheter
När det gäller de påtagligt stora prisskillnaderna mellan båtplatsinnehavare och båtplatslösa långliggare (550:- resp. 3600:- på Långtidsparkeringen) kan ju konspirativt lagda personer misstänka att kommunen försöker håva in pengar till kommunkassan på det här sättet. Eller att kommunen inte vill ha några långliggare i skärgården utan bara dagsbesökare och hyresgäster till båtplatser.

Christian Dahlskog avvisar bestämt båda delarna. P-avgifterna är inte kopplade till kommunens intäkter och det finns heller ingen önskan att bestraffa personer utan båt som stannar länge i sina sommarparadis. Frågan är då varför kommunen har gett just den här kategorin skärgårdsbesökare sämsta tänkbara parkeringsmöjligheter? De har ingen valmöjlighet över huvud taget – de kan numera bara stå på Långtidsparkeringen eftersom gratisparkeringen vid Nordanskog avgiftsbelagts och reserverats för korttidsbesökare och båtplatsinnehavare. De erbjuds inte ens den lilla tjänsten att kunna lösa en månadsbiljett utan tvingas köpa veckobiljetter hela sommaren och ve den som inte har en app!
Christian Dahlskog svarar i ett mejl: ”Min bild är att tekniken i automaten (på Centrumparkeringen) endast medgav ett visst antal biljettalternativ. Vi arbetar för att det ska bli möjligt att göra det (lösa månadsbiljett) åtminstone i appen”.

Det ska bli spännande att se om det kommer att hända något i år. Förra sommaren lovade Parkeringsenheten att de skulle försöka införa månadsbiljett i år – det hände inte – och de hörde inte heller av sig efter semestrarna som de också lovade. ArkipeLaget återkommer om det blir några förändringar när det gäller avgiftsbeläggningen under vinterhalvåret, möjligheten att lösa månadsbiljett och de rekordhöga månadsavgifterna.

2021-05-24

Dyrt för båtlösa att parkera i Arkösund

Första april i år tog Norrköpings kommun tillbaka skötseln av de sista utlagda parkerings- och båtplatserna i Arkösund. (Bl a Beckmansviken th). Därmed avslutades ett lite udda avtal från 2015 där entreprenören betalade 1 krona istället för att begära betalt för att utföra skötseluppdraget. (Mer om det i kommande artikel) Samma dag som avtalet löpte ut fick hyresgäster och köande mejl om förändringen.

Förändringen innebär bl a att enbart båtplatsinnehavare och mantalsskrivna i skärgården får köpa säsongsbiljett till de särskilda p-platserna vid båthamnarna i Beckmansviken och Nordanskog samt Långtidsparkeringen. Sommarboende utan båtplats får betala upp till sex gånger så mycket för sin parkering och den avgiftsfria parkeringen vid Nordanskog har tagits bort. All parkering på Kvarnberget är förbjuden från 1 maj. Nuvarande hyresgäster kommer att få infobrev och nya avtal från kommunen så snart kunddatabasen överlämnats. Övriga får tills vidare leta ordentligt efter information.

Kajen: Rött = nio avgiftsbelagda platser med el, gult= sex platser reserverade för kustfiskare, mörkgrönt= fyra platser för besökande, och två förhantverkare, ljusgrönt=ingår ej i avtalet. ljusblått=14 avgiftsbelagda båtplatser m y-bom varav en avsedd för postbåt,, ljusgult= tre båtplatser vidkajen avsedda för fiskare (ej avgiftsbelagda),, orange= platser för Östgötatrafiken och Arkö kursgård,, blått = avgiftsbelagd plats avsedd för Skärgårdslinjen,, vitt= 9 bojplatser avgiftsbelagda, rosa=3-4 mindre båtplatser avgiftsbelagda, grönt= område avsatt för sjösättning och ur- och ilastning, mörkgrönt längs vägen=P-förbud
Beckmansviken (bilden högst upp t.h.): ljusblått=ca 60 avgiftsbelagda båtplatser, gult=åtta platser för kunder i affären och krogen., rött avgiftsbelagda parkeringsplatser. (Enligt förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av skötselavtalet som nu löpt ut.)

Sedan 2013 har ”mina kids”, lokala sommarjobbare och verkställande direktören själv, gjort sitt ”bästa för att hålla ordning på bil- och båtplatser samt kunddatabasen”, meddelade Stockholmsföretaget Online Ventures Europe AB sista mars. I tack- och farvälmejlet till befintliga hyresgäster och köande, sägs att kommunens återtagande av skötsel och uthyrning av bil- och båtplatser ”följer kommunens strategi att ta hand om allt själva”.

Redan 2019 tog kommunen över bryggvandringen och anslutande båtbryggor samt kommunens bryggor vid Nordanskog. Kvar var skötselavtalet med Online Ventures med kajområdet, ett par bryggor vid Beckmansviken och P-platser i anslutning till dem. Sedan hösten 2020 pågår en omfattande renovering av bryggvandring och bryggor, som förväntas pågå till hösten 2022.

Ingen strategi bakom kommunens återtagande av båt- och p-platser
Men någon genomtänkt strategi låg inte bakom kommunens övertagande, berättar Inger Gustafson, som är markförvaltare på Norrköpings kommun och numera ansvarig för båtplatserna och de parkeringsplatser som nu är reserverade för båtplatsinnehavarna.

– Det finns inget formellt beslut om att ta över båt- och bilplatserna utan det var helt enkelt så att avtalet löpte ut och det gick inte att förlänga en tredje gång. Vi har bara agerat i enlighet med upphandlingsreglerna och i det läget bedömde vi att det just nu var klokast att ta hem dem i avvaktan på att de pågående byggarbetena avslutas. När allt är ombyggt och klart kan det övervägas om vi ska ha en arrendator men då måste vi förstås gå ut med annons och göra en upphandling.

Tills vidare är det alltså via kommunen man kan hyra båtplats. Eventuell vidhängande bilplats för säsongsparkering från 1 april till 30 september kostar 900 kronor vid båthamnarna vid Nordanskog och Beckmansviken och 550 kronor på Långtidsparkeringen. Säsongskort köps via EasyParks app/p-automat och då måste den områdeskod, som framgår av hyresavtalet, anges. En förutsättning är också att bilens registreringsnummer är knutet till ett båtplatsavtal. De som redan har ett båtplatsavtal får behålla avtalet men ombyggnaden av bryggor har lett till att båtar har fått flyttas om och de nya hyresavtalen har inte kunnat skickas ut till alla eftersom kundregistret ännu inte överlämnats till kommunen.

För mantalsskrivna på öarna gäller att de ska inkomma med personnummer och registreringsnummer på bilen/bilarna som de vill kunna parkera till driftsupport@norrkoping.se. Då får de den områdeskod som ska användas vid köp av säsongskort via EasyParksautomaten vid Centrumparkeringen eller appen. Personer som inte har tillgång till dator eller smart telefon kan göra sin anmälan av person- och bilregistreringsnummer och köp av säsongskort via Kontaktcentret.

Kontakter sköts via hemsidan
Felanmälningar, nya hyresförfrågningar och andra kontakter med kommunen ska skötas via hemsidan och det s k infrakontrollsystem som kommunen inrättat och som, enligt Inger Gustafson fungerar bra; varje förfrågan/ansökan/anmälan får ett ärendenummer som ska utgöra en säkerhet för att frågor inte försvinner även om ansvarig tjänsteperson t.ex. har semester.

När det gäller övriga parkeringsplatser i Arkösund är de ett ansvar för det nya parkeringsbolag som kommunen slutit avtal med. Förra året var det Parkster men i år är det EasyPark. De ansvarar nu för Centrumparkeringen, parkeringen vid Nordanskog och Långtidsparkeringen uppe i skogen. För att kunna lösa säsongsbiljett på Långtidsparkeringen gäller det att kunna ange den områdeskod man fått när man rapporterat in sitt bilregistreringsnummer till kommunens.

Parkeringen vid Nordanskog som tidigare varit avgiftsfri har nu blivit avgiftsbelagd, detta för att kommunen vill komma till rätta med ”ett ökande problem med ostrukturerad långtidsparkering”.

 timDygnVeckaMånad½-år
Boende-P i sta´n     70:-250:-1 250:-
Båtplats eller boende /Beckmansviken
Båtplats eller boende /Nordanskog
    900:-
Nordanskog Besökande utan båtplats   10:-    80:- (1-3dygn)  
Båtplats eller boende /Långtidsparkeringen    550:-
Centrumparkering10:- 80:- (1-3 dygn)   
Sommarboende utan båt/Långtidsparkeringen 20:-140:-600-620:-3 660:-
Parkeringsalternativ och -platser i Arkösund jämfört m boendeparkering i sta´n

Sex och en halv gång dyrare att parkera för sommarboende utan båtplats
Någon möjlighet för icke båtägare att köpa säsongsbiljett finns inte och inte heller har kommunen avtalat med EasyPark att ge möjlighet att lösa månadsbiljett, vilket är helt möjligt om kommunen vill. Det leder till att de många som sommarbor i skärgården UTAN att ha båtplats måste betala sex och en halv gång så mycket som båtplatsinnehavarna för att parkera under en sommarsäsong; 3 660 kronor jämfört med båtplatsägarnas 550 kronor på Långtidsparkeringen uppe i skogen. Icke båtägare måste t o m betala mer – 560 kr – för en enda månads parkering än båtägarna gör för ett halvår.

Fortsättning följer
Hur tänkte ni nu? har ArkipeLaget försökt fråga ansvariga på parkeringsenheten men vi har dess värre inte lyckats forcera den mur av s k ”grindvakter” som kommunen byggt kring alla ansvariga inom kommunen. Vi har via Kontaktcentret sökt gruppchefen för parkeringsenheten, hennes chef och till sist även Karin Jonsson, kommunalråd med ansvar för landsbygds- och skärgårdsfrågor. Från Samhällsbyggnadskontoret har inkommit ett yxskaft via SMS men Karin Jonson har hört av sig och lovat återkomma när hon hunnit orientera sig om förhållandena. Så fortsättning följer….

Skötselområdet vid kajen enligt det ursprungliga avtalet och dessutom ingick brygg- och parkeringsområdet vid Beckmansviken.

Svevia ersätter ”kids” och sommarjobbare för skötsel av kaj, bryggor-och p-platser
I det avtal som nu upphört att gälla ingick även tillsyn och städning av P-platser, grästrimning och ogräsrensning på och kring parkeringar, infartsvägar och invid bryggdäcken. Asfalterade vägar inom skötselområdet skulle ha tillsyn och städas, diken inom skötselområdet skulle klippas/trimmas och eventuella potthål skulle lagas omgående och uppväxande sly skulle tas bort en gång om året. Även bryggdäcken skulle städas och ha tillsyn liksom kajen och asfalterade vägar inom skötselområdet. I entreprenörens ansvar ingick också att se till att det fanns blommor i de 12 urnorna på kajen och att dessa vattnades en gång i veckan . Grönytor vid bussparkeringen skulle klippas samt städas.

Det var bl a det som ”kidsen” och de lokala sommarjobbarna hade ansvar för. Det sköts nu av kommunens upphandlade entreprenörer, för närvarande Svevia, men eventuella fel eller klagomål ska anmälas via kommunens Kontaktcenter.

Svårt att hitta information men det ska bli bättre
För den som vill undvika förra årets överraskning på plats av förändrade p-regler är det inte lätt att hitta information. Viss info kan hittas på Norrköpings kommuns hemsida om man går in på Bryggvandring och bryggor i Beckmansviken och scrollar ner till Frågor och svar. Sist bland frågorna finns ett dokument Parkeringsplatser i Arkösund 2021.pdf (norrkoping.se). Det berättar dock inte vad det kostar på olika ställen eller vilka parkeringsmöjligheter som finns. Kommunen hänvisar till EasyPark, som i sin tur inte vet hur säsongsbiljetterna ska kunna köpas via deras app eller automater. Att fråga kommunens Kontaktcenter lönar sig inte heller. De har fått många samtal från undrande sommargäster men inte mycket information från kommunen (enligt uppgift från Kontaktcentret). Deras försök att skicka frågorna vidare till någon som vet ger inte heller något omedelbart resultat. ArkipeLaget väntar för sin del bl a fortfarande på det utlovade svaret från Parkeringsenheten på förra sommarens fråga: Varför har inte kommunen avtalat om att det ska finnas möjlighet att köpa en månadsbiljett på långtidsparkeringen?

Publicerat 2021-05-07