Kustlandet

Ideella föreningen Kustlandet 2014-2020 bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön.  Principerna för verksamheten ska följa leader-metoden vilket innebär att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Kustlandet