Viktig bok om biologisk mångfald

Publicerad 2022-02-04

Förlusten av biologisk mångfald anses vara ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. Hösten 2021 kom en viktig bok ut som beskriver aktuella kunskaper, insikter och förslag på hur vi ska hejda förlusten och leva i samklang med naturen. Det är en tvärvetenskaplig antologi där drygt ett 50-tal forskare och experter bjuder på sina kunskaper från olika vetenskapliga discipliner. Boken är på svenska och riktar sig till andra forskare och experter som vill bredda sina kunskaper. Den vänder sig också till människor inom myndigheter, förvaltningar, organisationer och till den breda allmänheten

Titeln på boken är Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. Den är utgiven av Centrum för biologisk mångfald på SLU, Naturvårdsverket och dess vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den kom ut i september 2021.

Klas Sandell, en av ArkipeLagets spelare, har gjort ett stort arbete med att få fram boken. Han är initiativtagare, redaktör och författare till flera kapitel. Från sin skrivarstuga på berget på Aspöja har mycket av arbetet skett. Boken finns att läsa på www.slu.se/antologi-bm och går även att köpa i bokhandeln.

I boken kan man fördjupa sig i grunderna kring begreppen biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Vad händer inom den svenska forskningen inom området? Hur kan vi skapa förståelse för mångfaldens betydelse? Hur kan vi motverka förlusterna? Vi får en inblick i hur den nya mellanstatliga panelen för biologisk mångfald (IPBES) arbetar. IPBES motsvarar IPCC, som arbetar med klimatfrågorna.

För ArkipeLaget är det extra intressant att läsa kapitlen om havens biologiska mångfald och kustområdenas biodiversitet och ekosystemtjänster. Klas Sandell skriver också om hur vi upplever och engagerar oss i naturen.

Jag finner boken så innehållsrik och intressant att jag skaffade den fysiska boken. Jag behöver läsa och begrunda i lugn och ro. Bläddra mellan olika kapitel. Slå upp ord och begrepp som jag inte är bekant med. Det här är en ny bibel för den som är intresserad av naturen och hur vi ska leva vidare här på jorden. Boken borde också fungera som ett bra stöd i studiecirklar om biologisk mångfald.

Ska jag ha någon synpunkt på boken så är det att redaktörerna borde ha tagit mer hjälp av vetenskapskommunikatörer för att omformulera onödiga fackuttryck och skapa en lista på ordförklaringar för begrepp som inte kan formuleras med enkel svenska. Då hade kunskaperna och förslagen i boken kunnat nå ut till en bredare krets.

Lotta Lanne