Gryts skärvårdsförening verkar för en levande skärgård

Publicerad 23-01-19

Text och bild Lotta Lanne

I mitten av juli sommaren 2022 seglade vi söderut i den fina skärgården i Östergötland och Småland. Vi stannade till på Kättilö strax öster om Fyrudden, för att lära känna Gryts Skärvårdsförening lite närmare.

På Kättilö finns det tidigare tullhuset från 1780-talet intill Barösund.

Man ligger tryggt och fint i Tullhusviken och kan besöka den väl vårdade ön med gammal by-bebyggelse och betade marker med vackra stengärdsgårdar. En lantbrukare bor på ön. För övrigt är husen bebodda av sommargäster.

Hus i Kättilö by.

Gryts Skärvårdsförening ordnade denna dag en sommarfest vid dansbanan.

Dansbanan invid Tullhuset flyttades av Östgöta Segelsällskap på 1930-40-talet från en annan ö. Segelsällskapet ordnade den årliga Barösundsregattan. En verksamhet som numera har upphört. På senare år har Gryts Skärvårdsförening tagit sig an den övergivna dansbanan och jobbar med underhållet på gemensamma arbetsdagar.
Innan festen var det en arbetsdag för att snickra bänkar och bord till kvällens sommarfest. Här är det Skärvårdsföreningens ordförande Karsten Åström som sågar.

På kvällen strömmade fler medlemmar till. Många kom med båtar av olika slag. Det blev en uppsluppen tillställning där vi delades upp i lag och fick lösa olika uppgifter. Och umgås med Skärvårdare.

Gryts Skärvårdsförening

Föreningen bildades 1993 för att värna en levande skärgård, vackert kulturlandskap, anpassad bebyggelse och en ren och rik natur. Föreningen har 250 medlemmar. Under sommaren ordnas guidade visningar av intressanta platser förutom arbetsdagar då öar eller dansbanan vårdas. Föreningen förvaltar en fond som ger anslag till projekt i Gryts skärgård och årligen delas ett skärvårdsdiplom ut. Föreningen har givit ut ett antal skrifter, som kan rekvireras via hemsidan Jag vill speciellt rekommendera boken Byggnadstradition i Gryts skärgård. Du kan läsa om boken här.

Under sommaren 2022 ordnade Gryts Skärvårdsförening två guidad kultur-turer med bland annat landshövdingen, länsråd, företagsutvecklare och arkitekter från Valdemarsviks kommun, representanter för Linköpings universitet och företagare i Gryts skärgård. Olika öar besöktes för att studera och diskutera landskapsvård, företagande och boende i skärgården. Goda och mindre goda exempel på bebyggelse visades.