Långgrund läggs på regeringens bord

2023-12-09

Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt har beslutat att överlämna prövningen av Långgrunds vindkraftsprojekt till regeringen. Projektet rör allmänna intressen av synnerligen vikt. Då ska ärendet behandlas och avgöras av regeringen. Fyra av fem kommuner och försvaret har sagt nej. Regeringen har möjlighet att gå emot instanserna som har lagt veto.

Det här fallet är unikt. Inte vid något tidigare ärende har vindkraftsprojekt förts över till behandling och beslut hos regeringen trots att berörda kommuner och försvaret har sagt nej. Domstolen har granskat lagtexterna i Miljöbalken och funnit att regeringen ska göra en politisk bedömning i ärenden som har stor vikt för landet. Eftersom Långgrund beräknas producera stora mängder energi bedömer domstolen att regeringen ska göra en politisk vägning av nyttan med elproduktionen mot försvarets och kommunernas intressen.

Nu får vi på ArkipeLaget följa hur regeringen handlägger prövningen. ArkipeLagets tidigare publiceringar om Långgrundsprojektet finns här.