Debatt: Vem lurade vem i Coast4us?

Publicerat 2022-01-13

Skillnaden mellan vad som redovisas som resultat av EU-projektet Coast4us och verkligheten är häpnadsväckande, menar Wiwi Samuelsson i en debattartikel som du hittar i sin helhet här. Och det hemska är att skönmålningen av projektresultaten förmodligen inte är unik för Coast4us. Wiwi misstänker tvärtom att den grundar sig i ett systematiskt feltänk i hela idén med att driva angelägen samhällsutveckling via fonder och tidsbegränsade EU-projekt vid sidan av den ordinarie verksamhetsutvecklingen.

I september 2021 deltog kommunstyrelsens i Söderköping ordförande Martin Sjölander och landshövding Carl Fredrik Graf vid presentationen av planerna för Bergön, på Bergön.

Under ett par år hörde vi i Östgötaskärgården då och då begreppet Coast4us fladdra förbi i olika sammanhang. Det kunde handla om den framtida utvecklingen av Ekön i Valdemarsvik, detaljplaner för centrala Arkösund och campingen, för att inte tala om helsidorna när Coast4us bjöd honoratiores från kommuner, Regionen, Länsstyrelsen och lokalmedierna på båtutflykt till Bergön i Sankt Anna. Där fick de ta del av storslagna planer på exploatering av den lilla holmen i ytterskärgården.

Coast4us var ett EU-projekt, det var drygt 30 miljoner kronor och det var sexton projektpartner från fyra länder runt Östersjön, varav sju hörde hemma i Östergötland. Länsstyrelsen var ledande partner. Coast4us skulle utveckla verktyg och metoder för fysiska kust- och havsplaner som skulle vara holistiska, hållbara och effektiva och arbetas fram med transparens, insyn och inkludering av intressenter och lokalbefolkning.

Ingen granskar EU.projekten
Coast4us innehöll också – det viktigaste av allt – åtta pilotområden där de vackra värdeorden skulle omsättas i praktisk handling, dvs i hållbara fysiska planer. Det är här Ekön, Arkösund och Bergön kommer in – de var tre av pilotområdena. Och när Coast4us slutredovisar resultaten av sina insatser – på engelska på sin egen hemsida Coast 4 Us så har de faktiskt lyckats med allt –  om de får säga det själva.

Och säga det själva får de, för det är ingen annan som granskar och utvärderar den här projektverksamheten. Inga lokalmedier bryr sig; de piggnade bara till när projektet presenterades och det var ”Guldregn över Östersjön” eller när de var bjudna på båtutflykt till Bergön. När Länsstyrelsen mitt i högsommaren 2021 skickar ut ett halvsidigt pressmeddelande som avslutning på det treåriga projektet är det inga medier som frågar sig: Men hur gick det? Vad fick vi för skattepengarna? Var finns de där hållbara fysiska planerna som projektet säger att de arbetat fram? Och hur var det att bli inkluderad i planeringsprocessen på ett helt nytt spännande sätt?

Det finns ingen lokalbefolkning i närheten av Bergön !?
Hade de gjort det hade de upptäckt att de två detaljplanerna i Arkösund fortfarande inte är färdiga och att den plan som gjordes för Bergön inte klarade Länsstyrelsens förhandsprövning; den var inte förenlig med gällande miljölagstiftning. Någon inkludering i planeringsprocessen på Bergön blev det aldrig fråga om – det finns ingen lokalbefolkning, rapporterade projektpartnern till programsekretariatet i Åbo efter tre års arbete.

”Allt blir inte alltid som man planerar”, konstaterar den projektpartner som hade huvudansvar för den inkluderande planeringsprocessen, så klokt i ett mejlsvar. Men det framgår inte någonstans i utvärderingen av projektet. Och den mastersstudent som skulle följa ”hur projekten involverar den civila befolkningen i planeringen” försvann lika fort som en avlöning. Du kan läsa mer om den s k ”utvärderingen” av Coast4us här.

Vi har skickat debattartikeln till Länsstyrelsen, Interreg Central Baltics sekretariat i Åbo (det EU-program som beviljade bidragen till Coast4us) samt Norrköpings kommun och erbjudit dem plats för genmäle på Arkipelaget.se. Har du synpunkter är du också välkommen med inlägg.