Originell tideräkning på långtidsparkeringen

2023-08-15

Vill du parkera 4320 minuter eller bara 2880 minuter eller tänker du rent av stanna så länge att du behöver parkeringsplats under 43200 minuter? Det är den fråga som numera möter den som vill parkera sin bil på långtidsparkeringen i Arkösund. Kortaste alternativet i easyparks app är 1440 minuter. Det kostar 10 kronor. En gäst med dåligt mattebetyg hade kämpat länge med omräkningen.…….

Få se här nu? 60 minuter är en timme och 2880 minuter delat med 60 minuter blir…….? Stryk nollorna! 6 i 28 går fyra gånger, 4ggr 6 =24, 28 minus 24 blir 4, flytta ner entals-8:an och dela återstående 48, 6 går i 48 åtta gånger, dvs det blir 48 timmar. Ett dygn är 24 timmar alltså: svaret är 2 dygn. Jättebra! Precis vad gästen behövde!

Det måste va´ nå´t tekniskt bakom den här tideräkningen…eller…vofför gör dom på detta viset?