Byggnadstradition i Gryts skärgård

Text Frans Liliedahl. Illustrationer Karin Klöör och Frans Liliedahl.

Utgiven av Gryts Skärvårdsförening 2008.

Kan beställas via Gryts Skärvårdsförening

Boken sammanfattar Gryts Skärvårdsförenings policy i bebyggelsefrågor och vänder sig främst till de som tänker bygga ett nytt hus i Gryts skärgård, eller bygga om eller till ett befintligt hus.

Boken visar de särdrag som gör att vi uppskattar den enkla och anspråkslösa bebyggelsetraditionen i Gryt. Den ger tips på hur bebyggelsetraditionen kan leva vidare i samband med att vi bygger om, bygger till och bygger nytt. Boken visar på mått och proportioner, hur grundläggning bör ske och hur husens olika delar bör utformas.

Råden i boken gäller i hög grad även bebyggelsen i Sankt Anna och Arkösunds skärgård.

Boken har vackra illustrationer av Karin Klöör.