Org & föreningar

Här har vi samlat

¤ offentliga organisationer som arbetar med frågor som berör Arkösunds och Sankt Anna skärgård inom kommuner, landsting/regioner, statliga myndigheter som länsstyrelser liksom organisationer som administrerar EU-fonder och -program.


De har alla det gemensamt att de lyder under offentlighetslagstiftningen, dvs. deras beslut med tillhörande dokument är offentliga och tillgängliga för alla som begär att få se dem. (Enstaka undantag finns för sekretessbelagda handlingar men då är den berörda myndigheten/organisationen skyldig att besluta om sekretess och kunna uppge på vilken grund.)

¤ föreningar av olika slag, som är aktiva inom ”vårt område” eller nationella föreningar som ägnar sig åt frågor som berör oss. Det handlar om MÅNGA föreningar och vi drömmer inte om att kunna vara fullständiga men i den takt vi stöter på dem och har anledning att berätta om dem så plockar vi in dem här.

Är du själv medlem i eller känner till någon förening som du tycker ska presenteras på Arkipelaget.se så skriv en presentation eller hör av dig via vår mejladress (finns under Kontakt)