Offentliga organ

På följande sidor skriver vi om

¤ Central Balticprogrammet 2021-2027, som är ett program som finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond ERUF och ger ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som genomförs i samverkan mellan offentliga och ideella organisationer och privata företag i länderna runt Centrala Östersjön.

¤ HELCOM – Helsingforskommittén och den aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP/numera MPA Marine Protected Area), som fastställdes 2007 och siktade på att god ekologisk status i Östersjön skulle vara uppnådd 2021. Det målet nåddes inte och 2021 antogs en ny aktionsplan – denna gång utan slutdatum!

¤ Skärgårdsrådet – ett samverkansorgan med företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås, Region Östergötland, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län. Läs mer om Skärgårdsrådet och följ deras arbete här.

¤ Vattenråd arbetar med avrinningsområden enligt EUs vattendirektiv. Alla organisationer, enskilda och berörda kommuner är välkomna att delta i vattenrådens arbete. Här kan du se vilka vattenråd som berör ArkipeLagets område och vad de arbetar med.