Vattenråden i ArkipeLagets område

Publicerat 2021-11-06

Vattenråd är samverkansgrupper som arbetar med avrinningsområden. Se mer om EUs vattendirektiv här     

Alla organisationer, enskilda och berörda kommuner är välkomna att delta i vattenrådens arbete!

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd har en hemsida Rådet leds av Norrköpings kommun. De har arbetat med projekt för att minska utsläpp av näringsrikt vatten och för att öppna fiskvägar.

Söderköpingsåns och Slätbakens vattenråd leds av Söderköpings kommun. De har arrangerat välbesökta föreläsningar om Östersjön och våtmarker. Vattendragsvandringar i samarbete med Naturskyddsföreningen har genomförts. Aktiviteterna har legat på lågvarv under pandemin, men beräknas återupptas inom kort. Är du intresserad av vattenrådets verksamhet kan du ringa Söderköpings kommun och be att få tala med den som är ansvarig för vattenrådet.

Skärgårdens vattenråd är relativt nystartat och täcker skärgårdsområdet söder om Arkösund ner till Kvädöfjärden sydost om Valdemarsvik. En undersökning har gjorts var det finns spökgarn som ligger på bottnar och fortfarande fångar fisk. Rådet har gjort ett uppehåll under pandemin.

Rådet leds av Ola Helmerson på Hushållningssällskapet  Ola.helmerson@hush.se