Navet i havet – proteströrelsen som är ute och cyklar

Publicerat 2022-03-15

Föreningen Navet i havet startade för 27 år sedan som en ren protest mot en nedläggning – av vad minns nästan ingen längre -­ men har under åren vuxit till en förening för att stötta och utveckla näringslivet i Sankt Anna, med den bakomliggande övertygelsen att det också får effekter på samhällsservice och handel.

Idag är den ursprungliga proteströrelsen en instans som kommunen regelbundet vänder sig till för råd och dåd. Och föreningen nöjer sig inte bara med att klaga över sakernas bedrövliga tillstånd; de tar saken i egna händer och bygger gemensamma nyttigheter och samhörighet bl.a. med egna populära arrangemang som Sankt Annadagen och nu – 28 maj – det nya Cykelloppet som går på både väg och vatten!

Britta Andersson är ordförande i Navet i havet och kommer att fyra av startskottet till det nya S:t Annaloppet som kommer att gå 28 maj.

Den ursprungliga proteströrelsen vidgade ganska snabbt sitt intresseområde. Man noterade att det fanns gott om hantverkare och småskaliga matproducenter i bygden. De hade alla samma strävan efter att nå ut, bli kända och därmed efterfrågade och samma svårigheter med att lyckas på egen hand.

Ett uppslagsverk över vad som finns i Sankt Anna
Navet i havet bestämde sig för att hitta vägar att stötta gemensam marknadsföring av det stora utbudet av tjänster och produkter från Sankt Anna och en viktig kanal blev den årliga Sankt Anna-broschyren där hugade spekulanter kan finna det mesta. ”Ett uppslagsverk över vad som finns i Sankt Anna”, som Britta Andersson, ordförande i Navet i havet, kallade den i sin välkomstartikel 2021 i den numera mer än 50-sidiga och trespråkiga broschyren som trycks i 15 000 exemplar.

Ett senare tillskott i strävan att lyfta fram allt som görs, finns och händer i Sankt Anna är föreningens hemsida – Sankt Anna Portalen. Förutom att den innehåller viss information om föreningen riktar den sig framför allt utåt mot besökare med information om var man kan hitta mat och logi, vad som finns att se och en evenemangskalender som fylls på kontinuerligt.

I evenemangskalendern kan man hitta allt från Ett sista glas champagne 1899 på Husby Säteri till Långfredagslunken längs natur- och kulturstigen i Tyrislöt, blandat med bingokvällar i Bottna bygdegård, årsmöte i Navet i havet, box- och cirkelträning med S.t Anna gymnastikförening och musikgudstjänst i Börrums kyrka.

Föreningar som kompletterar varandra och roar sig
Förutom att vara ”nyttiga” har Navet i havet aldrig förmenat sig rätten att också ha roligt och det tror Britta Andersson är en del av hemligheten bakom föreningens framgång. Till de stora årliga evenemangen som föreningen svarar för hör Sanktannadagen i juli då man förenar nytta med nöje. Alla hantverkare och företag har öppet hus för besökande som kan kryssa sig fram mellan S:t Annas begivenheter för att framåt eftermiddagen eller kvällskvisten runda av med att äta och dricka gott, hoppa hoppborg och roa sig på Tyrislövs camping.

I år har också en ny attraktion tillkommit: Cykelloppet den 28 maj som går över både land och vatten och där Britta Andersson själv tänker hålla i startpistolen.
– Ja, förutom att vi har en massa driftiga och duktiga medlemmar, som hjälper till med allt från arbetet med broschyren och hemsidan så har vi också väldigt roligt och kommer bra överens. Det finns ingen konkurrens mellan olika föreningar – istället kompletterar och stärker vi varandra.

Delar av styrelsen i Navet i havet är här på utflykt i Gryts skärgård med Håkan Bergström som skeppare.. På gemensamma studiebesök, också utanför Östgötaskärgården, kan vyerna vidgas och goda idéer fiskas upp samtidigt som gemenskapen stärks.

Kommunalt bollplank och företagsforum
De första ”protestanterna” har idag vuxit till en förening där medlemskapet är öppet för både enskilda personer och företag.

– Med ett 60-tal lokala företag och ännu fler enskilda medlemmar har vi blivit ett viktigt företagsforum och en instans som med viss tyngd kan yttra sig i olika frågor, konstaterar Britta Andersson. Därmed har också kommunens inställning till oss förändrats och idag fungerar vi som ett bollplank för kommunen, som regelbundet överlägger med oss i aktuella frågor.
– För att hålla oss a jour med utvecklingen, få inspiration och vidga våra horisonter brukar vi också ordna studieresor för styrelsen till systerföreningar på annat håll, exempelvis i Kalmar, på Tjörn och Landsort. Förutom att vi ökar vår kunskap så stärker det också gemenskapen i föreningen.

Protesterna fortsätter mot turlistor och skarvar
Helt och hållet har Navet i havet emellertid inte slutat att protestera.
– När något särskilt är aktuellt ordnar vi offentliga möten där vi diskuterar frågorna. Det kan gälla lokala frågor som rör skolan, Edgars eller Gula huset men även mera övergripande samhällsfrågor som strandskyddslagstiftningen eller kollektivtrafiken. Det har sedan lett till att vi har gjort skrivelser till olika myndigheter där vi sagt vad vi tycker om allt från bussturlisorna till skarvkolonierna som förhärjar hela skärgårdsholmar.
Du läser mer om Navet i havet på hemsidan Sankt Anna Portalen.