Föreningar

Arkö Båks Vänner

Föreningens syfte är att bevara Arkö Båk och Svarat Utterklabbens båk i inloppet till Arkösund. Föreningen bildades 2004 när Arkö Båk hotades att rivas. En restaurering genomfördes.

Visningar ordnas på Båkens dag och Internationella fyrdagen.

Gryts Skärvårdsförening

Verkar för en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv
i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap.

Bildades 1993. Verkar för en långsiktig utveckling i Gryts Skärgård och engagerar sig i många frågor om kulturlandskapet, miljö, byggande, möjligheter till försörjning i skärgården, kommunikationer, kontakter med myndigheter osv.