De tu blev ett i nybildade Aspöja Byaförening

Publicerad 2023-07-01

I slutet av maj var det post festum för Aspöja Byalag och Aspöja Bygdegårdsförening men samtidigt flaggan i topp för Aspöja Byaförening. Till de första uppgifterna för föreningen hörde att anordna midsommarfirandet. OBS – bilden är från förra året – EFTER midsommarfirandet....
Foto Wiwi Samuelsson

Ända sedan skolan på Aspöja packade ihop (1965) och skolhuset ett par år senare omvandlades till bygdegård, har Aspöja Bygdegårdsförening funnits. Hur många år Aspöja Byalag har på nacken är tills vidare okänt för Arkipelaget men det ska vi snart ta reda på. I slutet av maj slogs nämligen de båda föreningarna ihop till den nybildad föreningen – Aspöja Byaförening. Till föreningens förste ordförande valdes Björn Nyblom, sommarboende på ön sedan några år tillbaka men med ungdomens rötter i Arkösund.
Den nya föreningens namn kan ge intrycket av att den i framtiden ska axla både Byalagets och Bygdegårdsföreningens tidigare uppgifter men hur det blir med den saken vet vi ännu inte. Arkipelaget har blivit utlovad en intervju inom kort där Björn Nyblom kan berätta ALLT om den nya föreningen.