Kustlandets Leader är både pengar och metod

Publicerat 2022-02-11

Kustlandet är en ideell förening, med administrativt säte i Gamleby, som organiserar personer, föreningar och företag i sex kustkommuner i Östergötlands och Kalmar län. Den har bildats för att främja landsbygdens utveckling genom att förmedla bidrag till utvecklingsprojekt. Pengarna som förmedlas kommer till största delen från EUs jordbruksfond och via ett program som heter LEADER (den franska förkortningen för Gemensamhetsinitiativet för landsbygdens utveckling). Förutom EU-pengarna bidrar offentliga kommunala, regionala och statliga organ i Kustlandetområdet med pengar till verksamheten och de blir därmed också medlemmar i föreningen.

Leader är både en påse pengar och en metod där lokala förutsättningar och initiativ utgör grunden för de utvecklingsprojekt som stöds med projektmedel.
Den nya strategin väntar just nu på Jordbruksverkets välsignelse som väntas komma i juni och därmed nya pengar för de kommande fem åren.

Gemensamhetsinitiativet har vid det här laget hunnit fylla 30 år och det var för att kunna dra nytta av de pengar, som EU avsatt för landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden, som Kustlandet bildades år 2000. Idag är Kustlandet ett av 54 Leaderområden i Sverige och ett av över 2 500 i hela EU som arbetar på det här sättet. För Leader är inte bara en påse pengar utan även en metod, som innebär att de medlemmar som ingår i Leaderområdet/Kustlandet, tillsammans arbetar fram en gemensam strategi för det egna områdets utveckling. Det är nämligen de lokala förutsättningarna och initiativen i kombination med samverkan mellan olika sektorer och aktörer som är själva kvintessensen i Leadermetoden. Därför kan också olika Leaderområden satsa på lite olika typer av projekt.

Ny förening och ny strategi med varje nytt program
Leaderområdets inriktning kan också ändras med tidens och utvecklingens gång och i takt med EUs 7-åriga programperioder. Kustlandet har därmed inte alltid varit det nuvarande Kustlandet 2014-2020, vilket anger den tid som det aktuella programmet gäller. Med varje nytt program bildas en ny förening och just nu överväger Kustlandet om det snart är dags att byta namn på nytt. Inför varje nytt program arbetar Kustlandet tillsammans med invånarna och alla sina medlemmar fram en ny strategi som presenteras och bedöms av Jordbruksverket (som är ansvarig myndighet för alla Sveriges Leaderområden och – projekt).

Klartecken för nästa program väntas i juni
Blir det prioriterat innebär det att Kustlandet får en ny omgång pengar att använda i enlighet med den strategi som fastställts. Just nu ligger den nya strategin för 2023 – 2027 på Jordbruksverket och väntar på avgörande. Att Leaderprogrammet kommer att fortsätta är redan beslutat men däremot dröjer det till sommaren innan prioriteringarna är klara och Kustlandet därmed får veta hur mycket pengar de kan ställa till de olika projektens förfogande. Den här gången är programmet för ovanlighetens skull inte 7-årigt och det hänger ihop med Corona, som inte heller gick EU och Leader förbi. Det tidigare programmet förlängdes med ett par år och därmed rubbades den invanda periodiciteten.

Ansökningar – på svenska!!! ––  tas emot året om
Kustlandet arbetar med flera olika typer av stöd till utvecklingsidéer. På deras hemsida finns presentationer av de bidragsmöjligheter som finns och hur man söker och vilken hjälp man kan få. I motsats till en hel del andra EU-projekt arbetar Kustlandet helt och hållet på svenska – tack för det! – och dessutom kontinuerligt, dvs. goda idéer behöver inte läggas på is tills en ny utlysningsperiod annonseras. Ansökningar behandlas i den takt de kommer in under hela programtiden och det är Kustlandets styrelse – Local Action Group/LAG (ooops där blev det lite engelska i alla fall….) – som beslutar vilka projekt som ska stödjas och med hur mycket och på vilka villkor. Ju bredare nyttan av projektet bedöms vara desto större andel av projektkostnaderna kan täckas med bidrag.

Mycket mer finns att läsa på Kustlandets hemsida.