Central Baltic – finansierat av Europeiska utvecklingsfonden ERUF

Interreg Central Baltic är beteckningen på ett av de program som finansieras av EUs regionala utvecklingsfond – ERUF. Programmet stödjer gränsöverskridande samarbete mellan Finland (inklusive Åland), Estland, Lettland och Sverige genom att ge bidrag till samarbetsprojekt där minst två partner från två av länderna ingår. Programmen är sjuåriga och går delvis om lott; medan Central Baltic 2021-2027 har sin första utlysning i ferbuari 2022 håller de sista projekten inom det tidigare Central Baltic 2014-2020 på att avslutas. Interreg Central Baltic har sitt sekretariat i Åbo men har en svensk kontaktperson placerad på Region Östergötland.