Nytt EU-program för centrala Östersjön

Central Baltic 2021-2027 – del av EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF)

Publicerat 2021-12-06

Redan innan det tidigare Central Baltic-programmet 2014-2020 hunnit avslutas har EUs regionala utvecklingsfond (ERUF) – den del som avser regionen centrala Östersjön – lanserat ett nytt program för nästa programperiod 2021-2027. Denna gång har Central Baltic fått 118 miljoner Euro att dela ut till gränsöverskridande utvecklingsarbete inom fyra prioriterade teman: nydanande affärsutveckling, förbättringar av miljö och resursanvändning, anställningsmöjligheter och offentliga tjänster.

Nya Central Balticprogrammet är dessutom ännu generösare än det tidigare och täcker hela 80 procent av kostnaderna för beviljade projekt. I slutet av denna vecka ordnas digitala informationsmöten på svenska om nya programmet för hugade spekulanter.

– Ja nu är det stressigt, berättar Annika Holmström, som är kontaktpunkt, inhysts hos Region Östergötland. Central Baltic har fått nya pengar och nytt programinnehåll samtidigt som gamla program ännu inte hunnit avslutas helt. För de där programperioderna är inte huggna i sten. Programmen startar exempelvis nästan aldrig i ”rätt” tid. Det nya Central Balticprogrammet släpptes nu den 15 november och då har ju så gott som hela första programåret hunnit gå. Men för att ändå ge de projekt som startar sent under 7-årsperioden få rimlig tid på sig för att arbeta, så förlängs deras projekttid i andra änden. Det innebär att vi fortfarande har projekt inom 2014-20-programmet som arbetar på och avslutas först nästa år.

Interreg Central Baltic lämpligast för mindre lokala projekt
Interreg Central Baltic 2021-27 är det program som Annika Holmström ,t.h. bedömer som mest intressant för offentliga myndigheter, frivilligorganisationer och privata aktörer längs Östgötakusten.
– Medan Östersjöprogrammet, dvs Baltic Sea Region Programme, har fokus på stora projekt på regional eller riksnivå och många länder inblandade, så är Central Baltic inriktat på mera lokala och mindre projekt och det är bara fyra länder som ingår i programområdet; Finland (inkl Åland), Estland, Lettland och Sverige. Minst två av de fyra länderna måste delta i de projekt som kan få finansiering från fonden. Dessutom ska förstås projektidéerna passa med något eller några av de sju programområdena

Generösare bidrag täcker 80 procent av projektkostnaderna
– Alla program har setts över inför den nya programperioden, berättar Annika Holmström. Central Baltic tillhör de program som blir kvar men vi får lite mindre pengar än tidigare och då har det varit angeläget att koncentrera oss på områden som är allra viktigast. Samtidigt har bidragen blivit ännu mer generösa i det nya programmet: nu täcker EU-bidraget 80 procent av projektkostnaderna istället för 75 procent som det var i det tidigare programmet.

Sju programområden med både ny och gammal inriktning
­ Den tidigare inriktningen på turismsatsningar i kommunerna finns inte längre med, konstaterar Annika Holmström, medan området utökad export till länder utanför EU för småföretag har tillkommit. Och då kan det fortfarande handla om turism i form av tjänsteexport och vi ska inte glömma att exempelvis England numera inte längre är ett EU-land… Gemensamma marknadsföringsinsatser för att öka exporten kan också rymmas inom det här programområdet. Tillsammans med programområdet fler nya företag som skalas upp ingår de i det prioriterade temat Innovativ affärsutveckling.

Programmets 3:e och 5:e programområden är nya. De handlar dels om gemensamma lösningar för att utveckla cirkulär ekonomi, dels om minskade koldioxidutsläpp. Det tredje programområdet inom det prioriterade temat Förbättrad miljö och resursanvändning är förbättrad kust och marin miljö, som fanns med redan under den förra programperioden.

Förbättrade anställningsmöjligheter är den tredje tematiska prioriteringen som delvis är ny. Där finns programområde 6 som siktar på att göra människor mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, samt att få fler organisationer att tillämpa antidiskrimineringspolicy.

Slutligen finns ett helt nytt programområde inom temat Förbättrade offentliga tjänster. Där ska bidragen resultera i nya, förbättrade och digitala lösningar hos offentliga organisationer så att medborgarna får tillgång till bättre tjänster och lösningar.

Digitala informationsmöten på svenska 7 och 8 december och workshop 17 december
Den som vill veta vad som döljer sig bakom de här kortfattade programområdesrubrikerna kan gå in på Central Baltics hemsida och ladda ner utkastet till det nya programmet. Det ligger just nu för slutligt godkännande hos EU-kommissionen vilket KAN leda till smärre förändringar. På hemsidan finns programmet enbart på engelska. Ett lättare sätt att skaffa sig ett grepp om programmet kan därför vara att anmäla sig till något av de digitala tematiska möten som hålls redan denna vecka 7 och 8 december. Det är den nationella kontaktpunkten som håller i dem så där talas det svenska. Ytterligare en möjlighet att få information på svenska finns den 17 december när en digital workshop med fokus på skärgård anordnas av den nationella kontaktpunkten Rebecka Frej tillsammans med Ålands kontaktpunkt Dan Sundqvist.

Första ansökningsperioden mellan 10 februari till 31 mars 2022
Första utlysningen av det nya Central Balticprogrammet öppnar den 10 februari och pågår till 31 mars. Men för dem som ruvar på idéer om nydanande affärsutveckling eller förbättrad miljö och resursanvändning, bättre anställningsmöjligheter och förbättrade offentliga tjänster, gör klokt i att inte vänta på utlysningen. En ansökan om projektmedel snyter man inte ur näsan på en kaffekvart eller ens en hel helg. Det är en ganska komplicerad historia men alla dokument finns redan på hemsidan så det går an att börja redan nu.

­ Ja, vill vi ta vara på de pengar och möjligheter som EU-medlemsskapet ger oss och som vi själva betalar via våra skatter, så måste vi också orka samarbeta med – i det här fallet – våra närmaste grannar runt centrala Östersjön, säger Annika Holmström. Hon och kollegan Rebecka Frej i Stockholm står dessutom alltid till tjänst för att svara på frågor och hjälpa till.

Här hittar du deras infoblad på svenska.