Sjöräddningen – din livlina i skärgården

Publicerat 2022-08-12

Larmet går när Jim Karlsson just har satt av ett par medarbetare på Aspöja. Men denna gång gällde det ett motorhaveri i Trosa och en annan Sjöräddningsstation kan ta hand om bogseringen. Foto Wiwi Samuelsson

-På många sätt är det en fördel att vara en ideell organisation som arbetar med frivilliga krafter. Det innebär att vi kan vara helt fokuserade på att rädda liv till sjöss och att vi har väldigt hängivna medarbetare som är beredda att rycka ut dygnet runt året runt.
Jim Karlsson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Arkösund, är nöjd med sakernas tillstånd där han sitter i solen och blåsten på kajen på Aspöja. Han har nyss lämnat av ett par medarbetare som ska lära ut hjärt-lungräddning på Aspöja Sommardag, för utbildning ingår också i Sjöräddningssällskapets jobb liksom förebyggande insatser och en hel del annat.

SSRS – Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne eller till vardags Sjöräddningssällskapet– är en mer än 100-årig landsomfattande räddningsorganisation med drygt 140 000 medlemmar och 74 räddningsstationer fördelade runt Sveriges kuster och större insjöar. Arkösunds räddningsstation har funnits sedan 1995.

Räddningsuppdrag på land ingår sedan en månad
-Redan från början hade vi förstås en båt, berättar Jim Karlsson, men sedan dess har vi successivt utökat och förbättrat vår verksamhet och idag har vi båtar, svävare, vattenskoter och räddningsbil. Det senaste tillskottet är en donerad räddningsbil från företaget Söderbergs, som tack vare en rad andra lokala företag har fått en förnämlig utrustning. Den kommer väl till pass eftersom vi sedan någon månad tillbaka bistår räddningstjänsten på land i närområdet kring Arkösund. Och det kan betyda mycket exempelvis vid ett hjärtstopp.

-Den första och primära uppgiften för Sjöräddningssällskapets ca 2 400 frivilliga sjöräddare är att rädda liv till sjöss, därutöver görs insatser som sjöambulans och annan räddningstjänst samt förebyggande utryckningar men vi utbildar också medmänniskor i exempelvis hjärt-och lungräddning, första hjälpen, sjömanskap mm. Det hör också till att ständigt ha ögon och öron på skaft för nytänkande och förbättringar av räddningsverksamheten.

Meg Wigmo instruerar hur hjärt-lungräddning går till på Aspöja Sommardag. Foto: Björn Hansson

Samverkan med många partner
-Inom ramen för räddningsverksamheten samverkar vi både med närliggande räddningsstationer från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Sjöfartsverket (lotsbåtar och sjöräddningshelikoptrar) och Räddningstjänsten, berättar Jim Karlsson. Det handlar alltid om att snabbt få en överblick och fastställa vem som är närmast en haverist eller olycka och vilka resurser som finns tillgängliga. Vid 112-larm som berör sjösidan samordnas detta från Sjöräddningscentralen i Göteborg. som drivs av Sjöfartsverket. Kravet är att vi vid sjöräddningslarm ska vara på väg inom 15 minuter. Vid övriga larm eller medlemsuppdrag är målsättningen också 15 minuter men det är inget krav.

-De frivilliga sjöräddarna måste vara beredda att rycka ut på allt från gräsbrand på en ö, till ett hjärtstillestånd, ett passagerarfartyg som gått på grund, en manöveroduglig segelbåt som driver mot hotfulla klippor med sönderblåsta segel och trasig motor, ett misstänkt lårbensbrott på en ö eller några kapsejsade kanotister som sitter och huttrar på ett skär i ytterskärgården. Hur kan det dryga 20-talet frivilliga sjöräddare på stationen i Arkösund kunna allt?

Minst två och helst tre sjöräddare finns ombord när Sjöräddningen rycker ut. Den här dagen bemannas båten av fr v Sören Hellman, som fortfarande är ”på inskolning” i Arkösunds räddningsstation, Jim Karlsson, stationsansvarig och Lars Fahlén som varit med i 20 år. Foto Wiwi Samuelsson

2-årig ”inskolning” för nya sjöräddare
-Alla kan självklart inte allt men Sjöräddningssällskapet har många bra utbildningar som gör att sjöräddarna undan för undan blir bättre och bättre på IVPA-insatser, dvs sjukvårdande insatser som kan göras I Väntan På Ambulans och som innebär ett bra första omhändertagande. Flera sjuksköterskor finns också på vår station. För en ny sjöräddare får man räkna med en ca tvåårig upplärningstid. När det gäller brand händer det ganska ofta att vi försöker klara det på egen hand när det gäller mindre bränder för att inte belasta räddningstjänsten i onödan.

Förebyggande hjälp för de egna medlemmarna
-För de egna medlemmarna har sjöräddningssällskapet även ett uppdrag att förebygga olyckor. I det ingår att rycka ut när en båt t ex går på grund eller råkar ut för maskinhaveri även om det inte direkt är någon fara för liv. Det här är också en typ av larm som ökat påtagligt under senare år när allt fler vistas i skärgården.

I motsats till många frivilligorganisationer som ofta nämner att de har svårt att hitta nya medlemmar så har Arkösunds räddningsstation klarat sig bra, tycker Jim Karlsson. Stationen har också fått in flera nya och entusiastiska sjöräddare. Det är inte ett krav att vara bosatt i närheten av Arkösund för att kunna ingå i besättningen och det finns de som är bosatta på andra orter men det är förstås en fördel med lokala förmågor eftersom verksamheten ska fungera året runt. Alerta pensionärer utgör också en del av jourbemanningen.

-Men det finns mycket att göra på en räddningsstation, påpekar Jim Karlsson. Det är inte bara att rycka ut på spännande uppdrag och åka båt. Det måste även vara god ordning på stationen, materiel måste underhållas, våra sociala medier ska uppdateras och administration klars av. Det finns arbetsuppgifter för alla och jag tycker vi har bra personer på stationen som är hängivna vårt gemensamma uppdrag.

Läs mera om Sjöräddningssällskapet i riket och i Arkösund på deras hemsida.