Ställ in siktet på skärgården 2040

Publicerat 2024-06-29

ÄNTLIGEN, som en viss person brukade utropa när Nobelpristagaren i litteratur avslöjades. ÄNTLIGEN är det här – remissversionen av det nya Skärgårdsprogrammet! Så kort och kärnfull är nu titeln på det som hittills har benämnts Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030 och som – enligt de tidigare planerna – skulle ha reviderats redan förra året. Men nu är förslaget här – framtaget i samarbete mellan Region Östergötland och Region Kalmar län och i dialog med länens sex kustkommuner Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås. Och nu är det din tur att säga din mening, tala om vad som är glömt, borde strykas eller formuleras på ett helt annat sätt. Du har tid på dig att läsa och begrunda till den 15 oktober.

Som en fyr att navigera efter när regioner och kommuner ska fatta beslut som rör skärgården – så tänkte sig kanske de som valde omslagsbild till remissversionen av förslaget till nytt Skärgårdsprogram. Programmet finns i sin helhet enbart i digital form men texten finns även som en PDF-fil som kan skrivas ut.

Förslaget till Skärgårdsprogram grundar sig på de båda regionernas utvecklingsprogram (RUS) och är en fördjupning av de delar som berör skärgårdsområdet med sina alldeles speciella förutsättningar. I jämförelse med det nuvarande programmet är det både geografiskt och tematiskt smalare, dvs det geografiska område som programmet berör är mindre och de teman som tas upp är enbart sådana som regionerna och i någon mån kommunerna råder över eller kan påverka.

Kunskap och vägledning fram till 2040
Slutligen siktar man i det nya programförslaget inte längre på 2030 utan tänker sig att programmet – när det är fastlagt – ska utgöra ett kunskapsunderlag och en vägledning för regionernas och kommunernas beslut och pengatilldelning till skärgården, fram till 2040.

Programmet består av dels beskrivande fakta och kartunderlag, dels mål och utvecklingsförslag och det finns i sin helhet bara i digital form – du hittar det här. Men vill/behöver du istället skriva ut programmet och läsa på papper så finns texten att läsa/hämta här. Arkipelaget tänker för sin del lusläsa förslaget och återkommer med mera detaljerade beskrivningar senare under sommaren.