Intresseföreningar

Arkö Båks Vänner

Föreningens syfte är att bevara Arkö Båk och Svarta Utterklabbens båk i inloppet till Arkösund. Föreningen bildades 2004 när Arkö Båk hotades att rivas. En restaurering genomfördes.

Visningar ordnas på Båkens dag och Internationella fyrdagen.

Arkösunds Intresseförening  

Har ca 400 medlemmar och ca 40 företag och föreningar. Syftet är att vara en pådrivande kraft för bygdens bevarande och utveckling.

På föreningens hemsida finns information om Arkösund, tips på transporter, boende, företag, aktiviteter och föreningslivet.

Gryts Skärvårdsförening

Verkar för en brukad och bebodd skärgård med rent vatten och rikt biologiskt liv
i ett väl hävdat och med ömsint omtanke bebyggt kulturlandskap.

Bildades 1993. Verkar för en långsiktig utveckling i Gryts Skärgård och engagerar sig i många frågor om kulturlandskapet, miljö, byggande, möjligheter till försörjning i skärgården, kommunikationer, kontakter med myndigheter osv. 

Gryts Sockenförening

Bildades 1972 för att bevaka Grytbornas intressen i samband med kommunsammanslagningen 1971. Idag är föreningen remissinstans i många frågor som berör bygden och är en part i ett positivt utvecklingsarbete tillsammans med invånare, företag och Valdemarsviks kommun. Föreningen driver hemsidan Grytportalen med information om Gryt, tips på transporter, boende, företag, aktiviteter och föreningslivet.

Kustlandet

Ideella föreningen Kustlandet 2014-2020 bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön.  Principerna för verksamheten ska följa leader-metoden vilket innebär att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Här berättar vi mer

Navet i Havet

Förening som främst arbetar med att utveckla och stötta det lokala näringslivet i Sankt Anna. Driver hemsidan Sankt Anna Portalen med information om Sankt Anna, tips på transporter, boende, företag, aktiviteter och föreningslivet.

Här berättar vi mer om Navet i Havet