Välkommen Anna – ny skärgårdsutvecklare !

Publicerat 2022-09-29

Hon lär ha insupit Sankt Anna med modersmjölken – Anna Karlin, den nya skärgårdsutvecklaren som nu ska ta sig an Östgöta- och delar av Smålandsskärgården. Närmast kommer Anna från jobbet som planarkitekt i Norrköpings kommun men hennes mor stammar från Äspholm i Sankt Anna och där tillbringar hon fortfarande gärna somrarna.
En av de uppgifter hon lär få ta itu med, när hon nu övertar jobbet från Carl Hamilton, som gått i pension är den uppdatering av det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård, som lades på is i april.

Arkipelaget hälsar Anna Karlin välkommen och vi har redan mejlat och bett om en presentationsintervju så snart som möjligt.

Anna Karlin är den nya skärgårdsutvecklaren, som just har efterträtt Carl Hamilton på posten.

Vid sidan av det där med modersmjölken från Äspholm så är Anna Karlin djupt förankrad i ”vårt” område. Hon är född och uppvuxen i Söderköping och som planarkitekt i Norrköping, stötte vi i Arkipelaget först på henne när hon arbetade med detaljplanering i Arkösund. Kort sagt verkar hon ju som klippt och skuren för jobbet som skärgårdsutvecklare….

Hon bor med sin familj mellan Linköping och Norrköping och har tidigare även arbetat med planfrågor i Åtvidaberg. Förutom sin arkitektutbildning har Anna Karlin också en trädgårdsingenjörsutbildning med designinriktning i bagaget och har bl a ägnat sig åt att utforma och underhålla växtväggar! (Det blir man ju nyfiken på…)!

Islagt skärgårdsprogram väntar på att tinas upp
Som skärgårdsutvecklare är hon anställd i Region Östergötland och kommer allt som oftast att ha sitt kontor på Cooffice i Söderköping. Men eftersom uppdraget är delat mellan Region Östergötland och kommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik så kommer hon ibland också finnas tillgänglig i de andra kommunerna och hon ska även svara för samordningen med Region Kalmar.

En av de första arbetsuppgifterna för Anna torde väl vara uppdateringen av det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård. Det var ju föremål för både en konsultgranskning förra året och en elektronisk enkät till Skärgårdsrådets medlemsföreningar i början av det här året. Svarsfrekvensen var dock ytterst måttlig (22 svar) och senare under våren lades arbetet med programrevideringen på is bl a i väntan på den nya skärgårdsutvecklaren. Nu när hon är här kanske det blir fart på jobbet igen….

Här kan du läsa mer om vad som hänt hittills med skärgårdsprogrammet.

Isläggningen

Konsultens utvärdering