Glöm skärgårdsenkäten, ”tjyvsvara” eller avvakta….

Publicerat 2022-02-03

Skärgårdsrådet och Region Östergötland har tydligen stött på oöverstigliga tekniska problem. Den enkät där Skärgårdsrådet ville ha in synpunkter från berörda och engagerade skärgårdsmänniskor om den framtida skärgårdsutvecklingen kommer INTE att bli tillgänglig på Regionens hemsida som sagts tidigare.  Men den finns i alla fall på nätet så passa på att ”tjuvsvara” så länge det går…Eller vänta på att nya chanser till inflytande erbjuds efter Skärgårdsrådets marsmöte.

De enda som kommer att kunna lämna synpunkter via enkäten är de tretton föreningar som ingår i Skärgårdsrådet idag och eventuellt deras medlemmar. Det senare OM föreningen skickat enkäten vidare till sina medlemmar. Men det är långt ifrån säkert. Medan exempelvis medlemmar i Aspöja byalag har fått enkäten via sin förening så har medlemmar i Arkösunds Intresseförening INTE fått den och inte heller medlemmar i båtklubbar som är anslutna till Östergötlands Båtförbund.

Olika hantering i föreningarna
Enkäten med föreningarna som ingår i Skärgårdsrådet, förebådades redan i november, bl a i en intervju här på Arkipelaget med rådets ordförande, regionrådet Michael Cornell. Vid årsskiftet sändes sedan den elektroniska enkäten ut till föreningarna och vad som sedan hände är delvis höljt i dunkel. En del föreningar skickade uppenbarligen blixtsnabbt vidare den elektroniska enkäten till sina medlemmar medan andra hanterade den på annat sätt, okänt hur. Slutdatum för att lämna in  synpunkter på vilka frågor Skärgårdsrådet bör ägna sina krafter framöver, var den 16 januari.

Den 7 januari skrev Arkipelaget – efter ett samtal med skärgårdsutvecklare Carl Hamilton – att Skärgårdsrådet ville utöka möjligheterna att komma med synpunkter genom att göra enkäten tillgänglig på flera hemsidor bl a Region Östergötlands och då skulle också svarstiden vara förlängd. Publiceringen förutskickades till vecka 3 men när den aldrig dök upp efterlyste vi den på Skärgårdsrådet och fick svaret att det var region Kalmar län som skulle stå för publiceringen.

På Region Kalmar län har vi under en veckas sökande inte lyckats lokalisera någon ansvarig men däremot har skärgårdsrådets ordförande Michael Cornell lämnat ett besked via mejl: ”När det gäller enkäten, så har tydligen tekniken strulat så det blir det utskick som har gått till föreningarna och får de i sin tur skickar vidare till sina medlemmar”.

Skärgårdsrådet behandlar frågan i mars
Så var det alltså med den saken. Men trots allt detta ligger ändå den elektroniska enkäten på nätet och du når den här. Om det bara är högst tillfälligt eller ett rent misstag vet inte Arkipelaget men varför inte passa på att säga vad du tycker så länge det går….

Men detta är inte riktigt slutet på historien. Skärgårdsrådet kommer vid sitt möte i mars att diskutera och ta ställning till hur man ska kunna fånga upp synpunkter från skärgårdens folk, kanske genom andra kanaler än de elektroniska…