Nytt avtal om skärgårdsutvecklare

Publicerat 2022-02-05

Carl Hamilton, som varit skärgårdsutvecklare under mer än tio år, kommer under 2022 att, med ålderns rätt, avsluta sitt uppdrag. I en intervju i NT berättar han om ett väldigt roligt jobb där man träffar otroligt många intressanta människor. Foto: Wiwi Samuelsson

Region Östergötland och skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik har skrivit ett nytt avtal om gemensam skärgårdsutvecklare. De fyra parterna är överens om att en samordnande skärgårdsutvecklare behövs och de betalar 25 procent var för funktionen, som för 2022 är budgeterad till 840 000 kronor. Avtalet är tvåårigt och kan förlängas med två år i taget.

Enligt avtalet ska skärgårdsutvecklaren stödja både Regionen och de tre kommunerna. För kommunernas del innebär det att hen ska

• verka för ett varierat utbud av bostäder, framför allt för att möjliggöra boende i skärgården för alla åldrar.
• stödja marknadsföringsinsatser för skärgården och arbeta med
• näringslivsutveckling
•offentlig och kommersiell service
• kommunikationer i skärgården
• natur och kultur
• omvärldsbevakning och påverkansarbetet

För Region Östergötland ska skärgårdsutvecklaren
• ansvara för skärgårdsrådet och skärgårdstinget 
• vara ansvarig tjänsteperson för Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete
• vara kontaktperson gentemot Region Kalmar län och länsstyrelserna i Kalmar och Östergötlands län vad gäller skärgårdsfrågor.
• vara kontaktperson mot andra nationella och internationella aktörer
• Jobba med kollektivtrafikfrågor i skärgården

Det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård (som just nu revideras) är utgångspunkt för skärgårdsutvecklaren, som ska fungera som ett nav mellan olika aktörer och intressegrupper i skärgården. För det lokala arbetet ska även kommunernas översiktsplaner och andra styrdokument vara vägledande.