Ännu fler tvära kast i Marviken

Publicerad 24-04-18

Beskeden om Marvikens kraftstation fortsätter att göra tvära kast. Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Sophia Jarl, lämnade i början av mars 2024 ett negativt besked till Swedish Biofuels AB om deras tänkta etablering. Dagarna efter berättar Marvikens ägare i ett pressmeddelande att planeringen för ett energikluster går vidare. Och kort därefter avslöjar Norrköpings Tidningar att oljan inte är slutsanerad i kraftverkets bergrum.

I början av mars 2024 gav kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Sophia Jarl besked till Swedish Biofuels AB att det inte går att bygga en biobränslefabrik i Marviken enligt nuvarande detaljplan. Att göra en ny detaljplan tar många år och det är inte alls säkert att de planerade etableringarna i Marviken kan få tillstånd eftersom naturvärdena är höga i trakten och infrastrukturen är svår att lösa. Kommunen försöker i stället hitta en lämpligare plats i Norrköping för biobränsletillverkning.

Dagarna efter det negativa beskedet från Norrköpings kommun går ägaren av Marviken Niclas Adler och hans bolag iPower Group ut med ett pressmeddelande om att visionen om att skapa ett energikluster i Marviken går vidare. Ett samarbete har startats med konsultbolaget Sweco. De ska vara rådgivare i de energiklustertankar som iPower har. Nu ska energiexperterna på Sweco studera möjligheterna. Men man kan också komma fram till att det inte går, förklarar representanten från Sweco för Norrköpings Tidningar. Niclas Adler säger att han är övertygad om att han kommer hitta lösningar tillsammans med kommunen.

Olja finns kvar i bergrummet

23 mars avslöjade Norrköpings tidningar att det finns olja kvar i bergrummet som sprängdes ut för att förvara olja när Marviken var ett reservkraftverk. Måtten på bergrummet är 158 meter långt, 16 meter brett och 34 meter djupt. Det kan rymma 50 000 kubikmeter olja.

När olja töms från bergrummet tränger grundvatten in och resterande olja lägger sig ovanpå vattenytan. Länsstyrelsen har tillsyn över Marviken och godkände metoden för sanering av bergrummet från olja år 2015. Nästan 217 kubikmeter olja pumpades upp och man trodde att ett tunt oljelager var kvar, som beräknades innehålla 5 kubikmeter. Vattenfall tog fram ett program för egenkontroll för att undvika att resterande olja skulle tränga ut i naturen. Två gånger per år under 5 års tid skulle oljenivån mätas på två ställen och kompletterande sanering göras vid behov. Mätutrustning inköptes och levererades till Marviken. Men det är oklart om den installerades fullt ut. Vattenfall sålde Marviken 2018 och den övergick till nuvarande ägare vid årsskiftet 2018/19. Köpeskillingen tog hänsyn till att det fanns kvarvarande arbeten, enligt intervju som Norrköpings Tidningar gjort med tidigare handläggare av försäljningen på Vattenfall. Norrköpings tidningar har tagit del av en handling hos länsstyrelsen från 2019 där det står att det uppskattas att det finns nästan 138 kubikmeter kvar i bergrummet enligt nya mätningar. Det finns en teori om att olja kan ha lossnat från håligheter och sprickor när bergrummet fyllts med vatten bland annat.

Norrköpings tidningar avslöjar att ärendet om kontroll och sanering av återstående olja har fallit mellan stolarna, mellan länsstyrelsen och nya ägaren. Om inte handlingar kommer in till länsstyrelsen borde de ha lagt föreläggande.

När Norrköpings Tidningar tog kontakt med Marvikens ägare säger han till tidningen att han inte fått någon kännedom om att det finns ett kontrollprogram som ska följas och länsstyrelsen har nyligen verifierat att det inte finns något ansvar på Marvikens ägare.

Det var en privatperson som larmade polis och räddningstjänst i november 2023 när han såg en svart sörja flyta omkring i vattnet utanför Marviken. Kustbevakningen gjorde en inspektion från luften och såg ingenting. Ärendet avskrevs. Några prover i vattnet hade inte tagits när Norrköpings Tidningar skrev sin artikel i mars 2024.

Norrköpings tidningar kommer att fortsätta att publicera grävande artiklar om Marvikens ägare Niclas Adler.

Om oljenivån stiger upp till bergrummets tak är det stor risk att oljan tränger ut i vattnet utanför Marviken. Foto Lotta Lanne