Vad är ekoturism?

Publicerat 2021-03-10

Ekoturism handlar i grunden om hänsyn – till naturen, lokalbefolkningen och framtiden. Det är en turism som tar sin utgångspunkt i det lokala natur- och kulturlandskapet, med sina människor, djur, växter, näringar, årstider, traditioner osv. Återkommande nyckelord är: Naturvård, Pedagogisk förmedling och Lokalsamhället. En bärande tanke är att ekoturismens lokala förankring gör turismen till en utvecklingsmotor för bygden. Det här innebär att den som vill gynna ekoturism – och det vill förhoppningsvis du som läser detta – söker de lokala producenterna av fisk, kött, grönsaker osv. Gynnar de lokalt förankrade guiderna, uthyrarna, taxibåtarna, serveringarna osv. Turismen bidrar då till en positiv landsbygdsutveckling samtidigt som turisten får mycket högre kvalitet på sina upplevelser och de produkter och tjänster man köper.

Här kan du läsa mer om ekoturism

Naturturismföretagen

The International Ecotourism Society

Spana efter Nature´s Best om du vill hitta ekoturismföretag

Publicerat av ArkipeLaget 2021-04-20

Begrepp som ”miljövänligt”, ”ekologiskt” och ”natur-” används ofta slarvigt och ibland rent av i missledande syfte. Den medvetne konsumenten måste hålla utkik efter certifieringar eller kvalitetsmärkningar för att kunna vara säker på att produkten eller tjänsten uppfyller vissa kvalitetskrav.

Nationell kvalitetsmärkning av ekoturismföretag

Det finns en nationell kvalitetsmärkning – Nature´s Best® – för företag som uppfyller alla krav som ställs på ett ekoturismföretag. Det är organisationen Naturturismföretagen som ansvarar för att kvalitetsstämpeln Nature´s Best Sweden används på ett tillförlitligt sätt. Vill du vara säker på att det företag du anlitar för din kajak- eller fisketur, örn- eller sälsafari, bedriver ekoturism kan du kolla i medlemsförteckningen som du hittar på www.naturesbestsweden.com. Den sidan ”gör det lätt att välja rätt” bland ekoturismföretagen i Sverige.

Om du driver ett företag som du vill kunna märka med Nature´s Best® så fungerar kvalitetsmärkningen även som ett verktyg för hållbar affärsutveckling av ditt företag. Läs mera om hur det går till på Naturturismföretagen

Inga bestämda krav på naturturismföretag
Vid sidan av ekoturismföretagen finns också företag som betecknar sig som naturturismföretag och de är ofta anslutna till branschorganisationen Naturturismföretagen. För att bli medlem i branschorganisationen krävs inte att företaget gått igenom affärsutvecklingsprocessen Nature´s Best där företaget måste visa att det lever upp till vissa bestämda principer och kriterier.