Bygga och bo i skärgården

Vi vill att ny bebyggelse ska vara resurshushållande och anpassas till den traditionella kulturen och naturen.

Att bo och arbeta i skärgården ska underlättas. Jordbrukets enheter behöver vara lönsamma.

Eftersom efterfrågan på fritidshus i skärgården är stor blir det dyrt att bo i skärgården för de som inte har så mycket pengar. Det är ett problem som behöver lösas.

Följande sidor tar upp planer och program som finns för skärgården. Pågående byggprojekt redovisas. Kommunikationer i skärgården med kollektivtrafik, bil, mobiltelefon och bredband behandlas. Projekt för energiproduktion tas upp.