Mp chansar på vägning av sill i EU-domstolen

2012-11-07

När EUs fiskeministrar i oktober fattade beslut om sillfiskekvoterna i Östersjön för 2024 blev Miljöpartiet m.fl. upprörda, Mp tänker nu anmäla regeringen och EUs ministerråd till EU-domstolen för brott mot förvaltningsplanen för Östersjön eftersom de inte beaktat § 4.6. Där föreskrivs fiskestopp om sannolikheten för biologiskt ohållbar utveckling av ett fiskebestånd är högre än 5 procent.
Någon anmälan har ännu inte gjorts och det är osäkert om EU-domstolen någonsin kommer att pröva en anmälan från Mp. Politiska partier tillhör inte de kategorier som har rätt att anhängiggöra ärenden i EU-domstolen. Men det kanske kan gå resonerar Mp och hoppas på att ändringar i Århuskonventionen ska ha vidgad kretsen av ”godkända” anmälare.

Kommer EU-domstolen att pröva en anmälan mot regeringen och EU:s ministerråd för brott mot den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön?

Det brott som Mp vill ha prövat gäller § 4.6 i den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön.(MAP). Det är en lagregel som säger att om sannolikheten är större än 5% för att ett lekbestånds biomassa (antalet ton fisk) kommer att minska, så måste man sluta fiska. Men just denna paragraf hade ICES (det vetenskapliga råd som ger rekommendationer om säkra fiskekvoter) inte beaktat när de levererade sitt förslag för 2024 till EU-kommissionen.
Det berodde inte på något slarv utan på att EU-kommissionen helt enkelt inte hade beställt några ”sannolikhetsräd” från ICES. Det har de för övrigt inte gjort under tidigare år heller och bakom deras ointresse har legat oenighet. Kommissionen har inte varit överens om tagen och då har de inte heller velat ha några goda råd från vetenskapsmännen. i den här frågan. De har nöjt sig med att bara beställa råd om kvoter beräknade på ett bestämt sätt.

Inte ens fiskestopp ger biologiskt säkra lekbestånd
Men i år påpekade ICES särskilt att deras kvotråd INTE beaktade sannolikheten för att bestånden av lekmogen sill/strömming kunde hamna under biologiskt hållbara nivåer. ICES skrev t o m att även med ett totalt fiskestopp är det 22 procents risk att strömmingsbeståndet inte kan hålla sig inom biologiskt säkra gränser.
Och när kommissionen fick kvotråden läste de uppenbarligen även påpekandet från ICES för de föreslog stopp för riktat sill/strömmingsfiske i Bottenviken och centrala Östersjön och menade att bara ofrånkomliga bifångster borde tillåtas.

Anmälan till EU-domstolen – ett slag i luften?
Det förslaget följde emellertid inte EUs ministerråd. När EUs fiskeministrar samlades i oktober för att fatta beslut om fiskekvoterna valde de att tillåta fortsatt sillfiske om än med mindre kvoter än i år. (läs mer om kvoterna här). Och därmed begick ministerrådet ett brott mot § 4.6 i sin egen lag menar kritikerna. Även Sveriges regering begick ett brott genom att ge sitt bifall till beslutet anser Mp, som nu alltså hoppas på att EU-domstolen ska ta ministrarna i örat. Men anmälan kan bli ett slag i luften eftersom inte ens Mp är säkra på att de har rätt att anhängiggöra mål i EU-domstolen.

Däremot kanske EU-kommissionens nymornade intresse för § 4.6 kan leda till att de nästa år ändrar sin beställning av vetenskapliga råd från ICES till att omfatta också sannolikheten för att lekbestånden kommer att hålla sig inom biologiskt säkra gränser.