Båtbottenfärger

Båtbottenfärgerna innehåller gifter som behöver minimeras. Myndigheterna vill gärna att vi använder andra metoder för att hålla snäckor och beväxning borta från båtbotten. Regelbunden borstning är ett sätt.

Borsttvätt kan användas i stället för att måla båtbotten med giftig färg. Foto Lotta Lanne

Båtar som väger mer än 200 kg kan måla med färg som innehåller gifter. I vårt område används färger som är godkända från Örskär till Trelleborg. Det är viktigt att välja rätt färg. Det förekommer att färger som bara är tillåtna på Västkusten säljs i butikerna på Ostkusten. Västkustfärgerna har betydligt mycket mer gift. De tillåtna ostkustfärgerna fungerar bra i vår trakt.

Båtar med giftig färg bör spolas på spolplattor med vattenrening när båtarna tas upp och inför ommålning.

Spolning av båtbotten på spolplatta med vattenrening. Foto Lotta Lanne

Kemikalieinspektionen ger information om bottenfärger och har en lista på godkända färger för vårt område