Mycket att läsa om hotade Östersjön

Publicerat 2022-0220

Vi är många som oroar oss över Östersjöns välbefinnande och grubblar över vad det beror på när vi paddlar genom gulgrumliga algstråk, hör grannfiskaren muttra om ekologisk kollaps och läser om slipstorsk och magra strömmingar.

Förklaringarna varierar från övergödning och föroreningar över bottentrålar och industrifiske till hungriga skarvar, örnar och sälar.

Och ”ordinationerna” för att bota den sjuka sjön är minst lika många och det är svårt att veta vad man ska tro…

Foto: Klas Sandell

För den som vill försöka hänga med i svängarna när det gäller nyheter, forskning och politik, som berör vårt sällsamma innanhav, finns det flera ställen på Internet som erbjuder både filmer, foton, reportage, dokument och artiklar som behandlar ämnet Östersjön ur olika synvinklar.

De heter så´nt som Baltic Eye, Deep Sea reporter, Baltic Waters2030 och förstås Havochvatten, som är Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Du hittar länkar till dem alla under Om /Länkar & litteratur.