Vatten

Vi vill att Östersjöns och skärgårdens vatten ska vara friskt.

Östersjön är varken salt eller sött. I det bräckta vattnet lever organismerna ett stressat liv. Artrikedomen är inte lika hög som i världshavens salta vatten. Påfrestningarna blir stora på grund av övergödning, föroreningar, främmande arter, klimatförändringar, försurning, buller med mera.

Blåstång i Sankt Annas yttre skärgård. Foto Lotta Lanne

Alger flyter iland vid en sandstrand i närheten av Arkösund. Foto Lotta Lanne

Övergödningen är ett stort problem i Östersjön och vår skärgård. På sommaren drabbas vi ofta av ansamlingar av alger. Badvattnet blir förstört.

Åtgärderna som gjorts för att minska utsläppen av näringsämnen från länderna runt Östersjön är inte tillräckliga.

Den största belastningen av näring i Arkösunds och Sankt Annas skärgård kommer från Motala Ström i Norrköping och Storån i Söderköping. Det är främst jordbruket och avlopp från bebyggelse som orsakar det. Men det är även betydelsefullt att näringsutsläpp från jordbruk och bebyggelse i skärgården blir så små som möjligt.

Båtarnas toalettankar behöver tömmas på pumpstationer. Regler och anvisningar om båtarnas toalettavfall finns på Transportstyrelsens sida. Där kan du också anmäla brister på stationerna. Om många anmälningar skickas in uppvaktar Transportstyrelsen miljömyndigheten i berörd kommun, för åtgärd.

Tömningsstation på kajen i Arkösund. För båtarnas toalettuppsamlingstankar. Tyvärr är det svårt att lägga till vid pumpen och den har ofta varit ur funktion. Norrköpings kommun är ansvarig för pumpen.

Det behövs betydligt fler tömningsstationer för fritidsbåtarnas latrintankar. Flytande stationer som båtar lätt kan lägga till vid är önskvart.

Flytande tömningsstationer finns i Stockholms och Södermanlands skärgårdar.

Kan och vet du mycket om vattenfrågorna eller är mycket intresserad och följer vad som händer, kanske du kan bli en i Laget som bevakar området? Hör i sådana fall av dig via Kontakt!