Lik siktat på Bergön

Tre Arköbor hittade ett lik flytande i en vik vid Bergön, och det meddelade de omedelbart till lotsarna. Om det rörde sig om en man eller kvinna kunde de inte avgöra eftersom de inte kunde ta sig in i viken med sin båt. Westerviks Veckoblad redogör fredagen den 28 juli 1905 för händelsen och antar att det var ytterligare en omkommen från ångaren Burs strandning som återfunnits.

Den här och andra nyheter från skärgården går att läsa på hemsidan http://tidningar.kb.se där gamla dagstidningar finns inskannade. Gå in på sidan och skriv in exempelvis Arkö eller Sankt Anna och du hittar spännande läsning från anno dazumal.

Det handlar ofta om ond bråd död, när lokaltidningarna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet meddelar nyheter från skärgården och drunkning verkar vara en vanlig dödsorsak. En förfärlig historia återberättas i Östgöta-Bladet 1901. Då är fyra män i en båt på väg till tinget i Mogata där en av dem – fiskhandlare V Asplund från Aspöja – står anklagad för olaga sprithantering. På vägen överraskas de av dåligt väder vid Kärleksskären och båten går i kvav.

Coola typer med nerverna under kontroll
”Af de nödställde lyckades Asplund och en av hans kamrater efter en förtvivlad kamp och i ett ytterst medtaget tillstånd rädda sig i land, medan de två andra funno sin grav i vågorna”, skriver Östgöta-Bladet och berättar vidare: Asplund hade under sin kamp i vattnet redan utmattad uppgivit hoppet samt tillropat sin kamrat ”Ajö med dej! Nu är det slut med mej”, då han plötsligt varseblivit en kringflytande åra samt med hjälp av den lyckats taga sig i land. Vid de räddades uppträdande inför rätten ett par timmar senare kunde dock på dem intet förmärkas af hvad de nyss upplefvat, skriver Söd. Tidn, som tillägger: Äfven här var det brännvinet som blef vållande till förlusten av tvenne männniskolif”.

Isen ligger tjock ända till Aspöja, Kalsö, Wänsö och Missjö 20 mars 1886
Men allt är inte bara död och elände i tidningarna. Den 20 mars 1886 berättar Östgöten att den ihållande kylan har gjort att ”från de långt öster ut belägna öarna såsom Aspöja, Kalsö, Wänsö och Missjö ingen hafswak finnes. Öfwer hela skärgården är isen körbar så att skärgårdsborna kunna fara inåt landet för att skaffa halm åt sina kreatur.”

Det är Kungliga Biblioteket som ansvarar för digitaliseringen av gamla tidningar och det är Sören Berglund på Aspöja som tipsat om denna lättillgängliga källa för studier av livet i skärgården förr i tiden. Kom bara ihåg vad som är definitionen på en nyhet: Om en hund biter en brevbärare är det ingen nyhet men om en brevbärare biter en hund – ja då kan det vara värt att skriva om i tidningarna. Det som står i tidningarna är för det mesta inte ”det vanliga” utan det ovanliga….