K-märkta Arkö Båk ger förankring i tillvaron

Publicerat 2022-08-27

Beviset på Arkö Båks K-märkning i form av en plakett skruvades fast på väggen av Anders Rabenius med benäget bistånd av Anders Ek. Foto: Caroline Peterson

I strålande solsken, med fanfar på jakthorn och i närvaro av gamla och nyare Vänner till Arkö Båk kunde länsrådet Ann Holmlid den 25 augusti  – äntllgen!!!! – förklara det anrika sjömärket Kulturminnesmärkt. Anders Ek från Vänföreningens styrelse påminde om båkens 200-åriga utveckling; från enkelt känningsmärke i form av en tunna på en hög stång, över spirbåk och fram till dagens känningsmärke med täckta sidor som byggts om och på i flera omgångar. Idag har den mindre betydelse för sjöfarten men desto större betydelse för att länka oss alla samman med det förflutna och ge oss en fast förankring i tillvaron, konstaterade Anders Ek.

Det var en hel hoper intresserade människor som hade tagit sig ut till Arkö för den högtidliga invigningen av båken som Kulturminnesmärke, en hederstitel som tidigare bara tilldelats någon enstaka båk.

Flera gamla godingar, som under åratal slagit vakt om båken och dess framtid, fanns på plats, bl a förre länsantikvarien Bengt Häger och Ann-Charlotte Hertz f d stadsantikvarie i Norrköping. När David Carlander beseglade k-märkningen med sitt jakthorn så kunde han också lägga kraften från ett par generationer Arköbor bakom fanfaren.

Till de mångåriga och entusiastiska tillskýndarna av Arkö Båks bevarande hörde förstås också Ewa Wahren, ordförande i Vänföreningen, som var mycket nöjd med att båken nu äntligen fått sin K-märkning efter ett decennium av kämp och tjat.

Byggnadsminnesförklaringen är ett långsiktigt skydd för båken som därmed inte får rivas, flyttas eller byggas om.

Det var många som ville närvara när Arkö Båk blev Kulturminnesmärke. Foto: Caroline Peterson
Den glada invigaren länsrådet Ann Holmlid klättrade ända upp till toppen av Arkö Båk. Foto: Anders Rabenius

Här är en del av dem som gjort byggnadsminnesförklaringen möjlig vid invigningen. Fr v Länsantikvarie Patrik Björklund ABV Anders Ek, ansvarig för restaureringen, förre länsantikvarien Bengt Häger länsrådet Ann Holmlid, invigare ABV Gunnar Peterson, antikvarie ANV ordförande Ewa Wahren I bakgrunden Arkö Båk.

 -Men med det är inte alla bekymmer ur världen, konstaterar en annan av Arkö Båks Vänner, Anders Rabenius. K-märkningen ger oss visserligen bättre möjligheter att söka ekonomiskt stöd för nödvändigt underhåll, men det måste även fortsättningsvis finnas många och starka ideella krafter som slår vakt om båken och bidrar med både tid, pengar och personligt engagemang. Det kan t ex ske genom medlemskap i Arkö Båks Vänner, tipsar Anders Rabenius, där kan man både stödja genom sin årliga medlemsavgift på 100 kr eller genom ett livslångt medlemskap för 3000 kronor.

Läs mera om föreningen Arkö Båks Vänner på deras hemsida.

Flera artiklar om båken hittar du här på Arkipelaget.se