Sankt Annakors på taket men inte i Sankt Anna!

2023-10-28

När Arkipelaget besökte Åland i oktober, för att studera skärgårdsutveckling i grannlandet, hamnade vi bland annat i kommunen Kumlinge på ön med samma namn, två färjefärder öster om ”Fasta Åland”. Där kände vi oss nästan som hemma när Airi Pettersson och Gunilla Strandman-Buckbee från Kumlinge Byalag visade oss öns medeltidskyrka, helgad åt allas vår SANKT ANNA! Beviset på vems kyrkan är satt på taket i form av ett Sankt Anna-kors. Däremot hade damerna från Kumlinge aldrig hört storyn om att Sankt Anna skulle vara sjöfararnas skyddshelgon vilket påstås i diverse turistbroschyrer om Sankt Anna skärgård.

Det här är ett Sankt Annakors fick Arkipelagets ”utrikeskorrar” lära sig när de gästade Åland häromsistens. Foto: Lotta Lanne

Kyrkan är byggd i gråsten med tak av kraftiga träspån, som hotar att ruinera församlingen när det måste tjäras om (nu senast kostade det 70-80 000 euro). Inuti är de kalkade valven fullmålade med så gott som uteslutande kvinnliga helgon. De enda undantagen är Mattias och Bartolomeus som kommit med på ett hörn. Kyrkan används fortfarande regelbundet med bl a högmässa varannan vecka.

En bit av det skönt bemålade taket. Foto Lotta Lanne

Tyvärr var Arkipelagets utsända inte utrustade med någon tillräckligt stark ficklampa, som lät oss leta upp en spännande bild av Kristi himmelsfärd, som ska finnas någon stans i det skönt bemålade taket. Den lär ska föreställa häpna Kumlingebor som stirrar upp mot himlen där bara fötterna syns av Jesus, som försvinner upp i skyn.

Den hade man gärna velat se….

Sankt Anna kyrka i Kumlinge på Åland. Foto: Lotta Lanne