Fisk

Många vittnar om att fisken har minskat i Östersjön och våra skärgårdar.
Vad har hänt? Varför? Vad ska göras åt det?
Mycket om detta finns att läsa i Miljömålsberedningens betänkande Havet och människan
Havs och Vattenmyndigheten tar varje år fram en rapport över fiskbestånden.

Från och med 1 april 2021 gäller nya fiskeregler för ostkusten för att skydda svaga rovfiskebestånd.

Vinterfiske. Foto Klas Sandell

Har du järnkoll på skärgårdens fiskar? Hjälp oss att bevaka området genom att tipsa ArkipeLaget när det händer något viktigt – både roligt och trist. Anmäl dig under Kontakt.

Publicerad 2021-04-13