Fåglar

Publicerat 2021-04-14

Länsstyrelsen inventerar regelbundet fågellivet i Östergötlands skärgård. Ungefär vart 10:e år revideras fågelskyddsområdena och då ligger Länsstyrelsens inventeringar till grund för ett revideringsförslag. Förslaget skickas ut till berörda markägare, organisationer med naturvårdinriktning m fl. Det läggs också ut på Länsstyrelsens hemsida. Under en tid är det möjligt för alla intresserade att lämna in synpunkter på förslaget och så småningom fattar Länsstyrelsen beslut om vilka fågelskyddsområden som ska finnas och under vilka perioder fåglarna ska vara fredade.

Här är Länsstyrelsens senaste rapport.

Krympande skydd – igen – i senaste förslaget till fågelsskyddsområden i Östgötaskärgården

När Länsstyrelsen i november 2020 skickade ut sitt senaste förslag till revidering innebar det en minskning av den skyddade arealen. Förra gången fågelskyddsområdena reviderades var 2012 och även då minskade fågelskyddsområdena arealmässigt. Synpunkter på förslaget kunde lämnas in till den 18 januari 2021 och flera organisationer och privatpersoner har uttryckt sin oro för utvecklingen i sina svar och föreslagit ändringar i förslaget på konkreta platser i skärgården. Länsstyrelsen bedömde från början att beslut om fågelskyddsområdena skulle komma under mars månad men det kom in så många synpunkter att man behöver längre tid på sig. Beslut om nya fågelskyddsområden beräknas komma först till hösten och då skickas det ut till alla berörda.

Vill du bli fåglarnas bevakare i ArkipeLaget?

Är du ornitologiskt intresserad och följer vad som händer kanske du kan bli en av Lagets bevakare av detta område. Du behöver inte skriva själv om det är för betungande, men du kan tipsa om när något viktigt är på gång. Anmäl dig i sådana fall under Kontakt.