Om områdets naturtyper

Det talas ofta om innerskärgården eller ytterskärgården – mellanskärgården nämns inte lika ofta av någon anledning ……… Det är ingen formell administrativ indelning utan ett sätt att lyfta fram de olika naturtyper som dominerar i olika delar av Sankt Anna och Arkösunds skärgård. Både flora och fauna varierar väsentligt från innerskärgårdens lummiga odlingslandskap till ytterskärgårdens karga kobbar och skär.

Vill du läsa mera om de olika naturtyperna kan du exempelvis beställa (eller läsa på nätet) Länsstyrelsens rapport Botanisk inventering av Östergötlands skärgård, Länsstyrelsen i Östergötland 1983.

Även i skriften Upptäck Östergötlands skärgård, Länsstyrelsen Östergötland, 2014 finns ett kapitel som beskriver Östergötlands skärgårdslandskap.

Lantmäteriets karta ur Botanisk inventering av Östergötlands skärgård, Länsstyrelsen i Östergötland 1983.