Båtmotorer

Starka båtmotorer drar mycket energi. Många av motorerna släpper dessutom ut avgaserna direkt i vattnet. Avgaserna innehåller bensin, diesel, smörjoljor, kväveföreningar, koloxider, sot, försurande och gödande ämnen. De innehåller även starkt giftiga ämnen.

Det är bättre med motorer som släpper ut avgaserna ovan vattnet.

För många passar det att sätta in en elmotor i båten, med ett batteripaket. Förutom minskad påverkan på klimatet, innebär elmotorer att inte avgaser hamnar i vattnet. Långsammare fart innebär också att propellrarnas vattenrörelser minskar, med mindre grumlingseffekt. Ljudet blir lägre och det blir mindre svall från båten. I Facebook-gruppen Elektrisk inombordsmotor får du tips och kan diskutera installationerna.