Naturhamnar

Sankt Anna och Arkösunds skärgård ger många möjligheter till att söka natthamn i vikar och hack. Speciellt numera när väderrapporterna är så tillförlitliga.Svenska kryssarklubben har lagt ut några blå bojar i vårt område. De kan endast användas av medlemmar. Bojar är bra eftersom de innebär att botten inte skadas av utlagda ankare. Kryssarklubbens bojar har inte någon släpande kätting närmast botten. De har en lina som lyfts upp av ett flöte.  Det vore önskvärt att bojar, som kan användas av alla, läggs ut i de välbesökta naturhamnarna för att skona bottnarna.