Nordstreamutsläppet ödesdigert för Östersjön

Publicerat 202-09-29

Det är inte bara säkerhetssituationen som försämras av sabotaget mot de ryska gasledningarna i närheten av Bornholm. Den arma Östersjön, med sitt redan hårt prövade ekosystem, hotar också att bli negativt påverkad på ett ödesdigert sätt. Det skriver Göteborgs Universitet i ett pressmeddelande. Forskaren Thomas Dahlgren, som har studerat vilka effekter olika utsläpp har på främst fiskens liv i havet, kommenterar det stora gasutsläppet. Naturgas i höga koncentrationer är giftig för fisken och i det aktuella området är det främst Östersjötorsken som ligger illa till.

Kustbevakningen, som finns på plats vid den saboterade Nord Streamledningen, har tagit bilden av det största utsläppet.

Det var Naturvetenskapliga fakulteteten vid Göteborgs Universitet , som i veckan gick ut med ett pressmeddelande där forskaren Thomas Dahlgren förklarade vad som händer i havet när stora mängder naturgas släpps ut. Du kan läsa hela pressmeddelandet här.