Om skyddade områden

Naturvårdsverkets sida Skyddad natur kan man slå upp var naturreservat, Natura 2000-områden och fågel- och sälskyddsområden finns. Klicka på ”Djur- och växtskyddsområden” för att få fram fågel- och sälskyddsområden. Genom att klicka på områdena kan man läsa om deras naturvärden, bestämmelser för områdena och skötselplaner. Natura 2000-områdenas skötselplaner är speciellt läsvärda med utförliga och illustrerade beskrivningar.

Naturvårdsverkets mycket informationsrika interaktiva karta

På den interaktiva kartan kan du själv sätta fokus på det du just för tillfället är intresserad av. Vill du exempelvis veta var alla fågelskyddsområden i Sankt Anna skärgård finns börjar du med att skriva Sankt Anna i sökrutan. Du får upp en karta över Sankt Anna och Gryts skärgård med en massa områden som ofta överlappar varandra. Se exemplet till vänster. Det är svårt att se var det är fågelskydd och var det är Natura 2000-områden. Klicka på Kartskikt bredvid sökrutan så får du upp en lång lista med teckenförklaringar och framför varje rad finns en ruta med en bock i. Vill du bara se fågelskyddsområden klickar du helt enkelt bort alla andra bockar och behåller bara Djur- och växtskyddsområde ibockad. Den gula markeringen syns inte så bra men om man lägger till Fågelskyddsdirektivet (SPA) syns de bättre.

Större naturreservat är Bråviken, Södra Lunda, Kopparholmarna, Stora Rimmö, Eknön, Uggelö, Sankt Anna, Missjö och Svensmarö.

Generell information om naturreservat på Naturvårdsverket

Generell information om Natura 2000-områden på Naturvårdsverket