Avslutning på Möjligheternas Söderköping

Publicerad 2023-10-02 Uppdaterad 2024-04-16

Simon Östling är en av eldsjälarna inom projektet Möjligheternas Söderköping. Han tog initiativ till den discgolfbana i Östra Ryd, som idag har vuxit ut till en 18-hålsbana som 2021-22 hade 2000 unika spelare och rankats som nr 13 av Sveriges 184 banor.
Foto: Wiwi Samuelsson

Det var examen i Möjligheternas Söderköping den gångna veckan. I Bottna Bygdegård tog projektledaren Britta Andersson emot sina ”adepter” från de bygder som under två år arbetat med att hitta utvecklingsidéer för den egna bygden och börja omsätta dem i praktiken – allt från att starta en 18 håls discgolfbana till att ordna utlämningsställe för matkassar eller ta initiativ till byggande av äldreboende.
Med på avslutningsfesten var också näringslivssamordnare Björn Ekengren från Söderköpings kommun och chefen för näringsliv och turism Therése Eklöf, som delade ut presenttröjor till deltagarna som tack för goda insatser. Under mötet redovisade hon projektets måluppfyllelse som innehöll både fullträffar och missar. Till fullträffarna hörde upptäckta eldsjälar medan den digitala kommunikationskanalen på nätet inte nått upp till förväntningarna

Projektet Möjligheternas Söderköping startade 2021 efter en tvåårig coronaförsening med målsättningen att stärka Söderköping som plats att bo och verka på eller besöka. (Läs mera här). Den förstärkande kraften skulle komma från människorna ute i bygderna som via projektet kunde få peppning och stöd för att dels vaska fram den egna bygdens utvecklingsbehov, dels bilda bygdegrupper som tog itu med att förverkliga idéerna. Projektet stöddes ekonomiskt av EU:s jordbruksfond genom Kustlandet, Region Östergötland, Länsstyrelsen och kommunen.

– Ett viktigt mål när vi startade var att vi ville ta vara på eldsjälarna ute i bygderna och helst hitta nya och gärna yngre, som var beredda att ta över stafetten, berättade Therése Eklöf.

Efter två års arbete kunde Therése Eklöf summera erfarenheterna och konstatera att just det målet hade nåtts med råge medan satsningen på att bygga upp en plattform på kommunens hemsida för att presentera idéer och samverka, inte hade fungerat något vidare. Människorna i Söderköpings bygder verkar vilja träffas live snarare än digitalt.

Nöjda med 35 nya utvecklingsidéer
Inte heller målet att generera 50 nya utvecklingsidéer hade nåtts men projektägarna förklarade sig mycket nöjda med de 35 som tagits fram och även om de flesta ännu inte hunnit genomföras så är det flera som är på god väg. Några av dem presenterades på mötet. Förutom den nya discgolfbanan i Östra Ryd, redovisades erfarenheterna av att försöka skapa en gemensam hemsida för Gårdebyborna, förbättra väg och parkering vid Husbyviks badplats, att bygga ett utlämningsställe för matkassar i Ängelholm, en affär i Mogata, äldreboende i Östra Ryd och cykelväg och landbaserad fiskodling i Sankt Anna.

Till de lärdomar som projektet redovisat hör att allt tar längre tid än planerat och att en projektledare behöver mer än de 30 procent som Britta Andersson har haft för att hinna ge tillräckligt stöd när bygdegrupperna försöker genomföra sina idéer.

Britta Andersson hade bett flera bygdegrupper berätta om sina utvecklingsidéer på avslutningsmötet i Bottna Bygdegård. Det handlade om allt från hemsida, förbättrad badplats till ny båtslinga som binder ihop Norra och Södra Finnö. Foto: Wiwi Samuelsson

Guide med mallar till hjälp för nya bygdegrupper
Till projektets goda erfarenheter hör den kreativitet och genomförandeförmåga som finns ute i bygderna och den glädje och välvilja människor utstrålar när de lyckas med att utveckla sin bygd. Det slås fast i den Guide för att stärka bygder till utveckling (Finns att hämta som trycksak på Stinsen) som är ett av projektets resultat. Samtidigt som guiden redovisar arbetssätt och lärdomar från projektet är den ett stöd för fortsatt arbete. Nya grupper som vill dra igång utvecklingsarbete på sin hemort kan hitta mallar för att kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot och för att planera och genomföra arbetet

Regelbundna gemensamma bygdemöten
Innan de många deltagarna från sju olika bygdegrupper bröt upp från kaffeborden i Bottna Bygdegård tackade kommunens företrädare för allas insatser. Näringslivssamordnaren Björn Ekengren föreslog att ett gemensamt arrangemang vartannat eller varje år kunde vara ett sätt att föra projektets utvecklingsarbete i landsbygd och skärgård in i kommunens ordinarie verksamhet.
Det protesterade INGEN emot.

Läs mera om projektet Möjligheternas Söderköping, hur det bedrevs och vad det ledde till på Söderköpings hemsida.