”Bergötrollet” rör på sig – igen

Publicerad 2024-04-08 Kompletterad 2024-04-09

Halmstad kommun vann Sveriges Arkitekters Planpris i Malmö den 9 april.

Den gamla artillerianläggningen på Bergön är sedan länge nedlagd men nu mullrar det på nytt från Bergön. Foto: Lotta Lanne

Efter att ha vilat i frid sedan Länsstyrelsen 2021 sa nej till Söderköpings kommuns begäran om planeringsbesked för en storskalig exploatering av Bergön, så har ”Bergötrollet” börjat röra på sig igen. Denna gång väckt av Sveriges Arkitekter som har nominerat planförslaget – som ett av fyra – till det Planpris, som ska delas ut vid Arkitekturgalan 9 april. Då – för drygt två år sedan – sa kommunen att de skulle ändra förslaget och än en gång försöka få Länsstyrelsens välsignelse, dvs. positivt planeringsbesked. Men nu säger istället stadsarkitekt Linda Gregersdotter att de räknar med att arbeta vidare med detaljplanen med sikte på att den ska vara ute på plansamråd under 2024.

Oavsett vilket så har vägen dit för Bergön varit minst sagt lååååång, krokig och fylld av sammanträffanden.

Spektakulärt utflyktsmål eller vackert mosaikbete?
Ibland har det sagts – och getts bidrag till – att ön ska restaureras till ett vackert mosaikbete. Ibland att det ska bli ett utflyktsmål i klass med Kolmårdens djurpark, Lalandia och Astrid Lindgrens Värld. Även till den planeringen har skattebetalarna gett bidrag. Ömsom kallas den eko-hub, ömsom är det snarare ”glamping” (glamorös camping) det handlar om och däremellan ryms alla möjliga varianter: Ett nav för skärgårdsturismen, En replipunkt för ekoturism, En plats för ekoturism eller annan turism, En ö för besöksnäringen, Betesmarker med höga värden. Besöksanläggning Bergön turism, Betesmark och slåtterängar, Besöksmål för turism, En hub för eko-turism, En plats för militär och naturturism, Skötsel av naturmarker, guidade turer av den gamla militäranläggningen och uthyrningshus, En destination, Populärt och välbesökt utflyktsmål.

Ett är helt säkert – någon ekoturism har det aldrig varit fråga om. Aspöja Fastigheter AB, som äger ön, är/var visserligen medlem i Naturturismföretagen men alla medlemmar är inte certifierade ekoturismföretag. Det är bara de som har fått kvalitetsstämpeln Natures Best Sweden och det har inte Aspöja Fastigheter AB. Läs mera om ekoturism här. Eko-turism förutsätter också nära samarbete med lokal befolkning och företagsamhet och det har lyst med sin frånvaro i planeringsprocessen.

Utanför Bergön breder ytterskärgården ut sig och söder om Bergön finns Natura 2000- och fågelskyddsområden. Foto: Lotta Lanne

Befolkningstäthet som i Singapore i marint skyddsområde
Den som är intresserad kan läsa hela den långa och märkvärdiga historien om hur Bergön – som staten, med hot om expropriation, tvingade till sig för 80 000 kr från två hemman på Aspöja 1964 – blev föremål för det mest spektakulära och största exploateringsförslaget i hela Östgötaskärgården. Ön ingår i det marina skyddsområdet – Sankt Anna-Missjö MPA – som Sverige genom att underteckna Helsingforskonventionen lovat att försöka ge nationellt skydd.
Den föreslogs i planförslaget få nästan dubbelt så många privata hus på sina 13 ha som Harstena har på sina ca 200 ha. Befolkningstätheten på ön under högsommaren skulle bara överträffas av den i Monaco och Singapore. Flera hundra människor skulle vara grannar med Natura 2000-områden och fågelskyddsområden där de inte ens tillåts passera – än mindre gå i land – förrän skolorna har startat i augusti. Hur mycket vatten, avlopp och sopor som denna befolkning skulle konsumera och producera har ingen redovisat och ingen har heller beräknat hur mycket transporter med klimatbelastande utsläpp och störningar i närområdet som skulle genereras och hur många nya ”parkeringsplatser” för både bilar och båtar som skulle behövas dels i Arkösund, dels vid ön där brygganläggningarna skulle hamna på vatten där andra har fiskerättigheterna.

Den här planen är ett exempel av fyra som, enligt nomineringsjuryn, ger ”lokala lösningar på globala problem, som förändrat klimat, landskapsutveckling och livsmedelsförsörjning”. Sveriges Arkitekter tycker projektet är en förebild som bör prisas. (Läs vad juryns ordförande säger om nomineringen här.)