Biobränslefabrik inte lämplig i Marviken

Publicerad 24-03-12

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl har meddelat Swedish Biofuels AB att en biobränslefabrik i Marviken inte är lämplig enligt nuvarande detaljplan. Troligtvis är inte platsen lämplig för SMR-kärnkraftverk heller. Jarl motiverar ställningstagandet bland annat med att kustområdet har särskilda naturvärden och infrastrukturen måste beaktas.

Norrköpings tidningar och Folkbladet skriver om skälen till att kommunen avråder från att bygga flygbränslefabriken i Marviken. Efter presskonferenserna i november 2023, då etableringen lanserades, har kommunens tjänstemän studerat förslaget och kommit fram till att platsen inte är lämplig. Marken kring kraftverket är till stor del ”prickad mark” enligt detaljplanen från1972 och det finns stora naturvärden på och omkring fastigheten. Kommunen arbetar nu med att hitta en annan tomt i Norrköping där Swedish Biofuels AB kan bygga en biobränslefabrik.

Ytterligare skäl till att kommunen inte vill starta ett detaljplanearbete för nya verksamheter i Marviken är att markägaren har stämt kommunen för kontraktsbrott i samband med att planerna på en skärgårdstad stoppades i november 2020. Kommunen vill att tvisten ska klaras ut först. En första muntlig förberedelse genomfördes i Norrköpings tingsrätt i slutet av februari 2024. Huvudförhandling väntas i september 2024. Om markägaren vinner tvisten ska eventuellt skadestånd fastslås i en ny process.

Till Folkbladet säger Sophia Jarl att SMR-kärnkraftverk troligtvis inte heller kan byggas i Marviken med stöd av nuvarande detaljplan.

Kommunalråd petas
I turbulensen efter utspelen om Marvikensatsningarna i november 2023 har före detta kommunalrådet, som även var ordförande för Samhällsplaneringsnämnden, ovilligt uteslutits från sitt parti (L) och förlorat de kommunala posterna genom en omröstning i fullmäktige.

Svårare för allmänheten att komma till Marvikenområdet
En vägbom har satts upp vid avtagsvägen till Björnö Marina. Det betyder att allmänheten har svårare att ta sig till stranden vid Marviken. Det är ett omtyckt besöksmål för friluftslivet. Utanför grindarna till Marvikenstationen finns en parkering som har använts av allmänheten. Till fots kan man dock röra sig i området, utanför stängslen, och nå klipporna för fågelskådning, fiske, bad och vandringar.

ArkipeLaget berättar om historien bakom planerna för Marviken här.