Översiktsplan Söderköpings kommun

Några punkter från planen.

  • Nya bostäder bör främst byggas i anslutning till befintlig bebyggelse och vägar för att bevara natur- och jordbruksmark. På idag obebyggda öar bör inte ny bebyggelse tillåtas.
  • Turistservicen vid Lagnö är en port till skärgården. Tyrislöt är fastlandets yttersta kontaktpunkt mot skärgården på liknade vis som Fyrudden i Valdemarsvik och Arkösund i Norrköping. Övriga noder för turism och besöksnäring är Stegeborg och Aspöja. Mindre noder är Sanden och Mon. Ny bostadsbebyggelse pekas ut i Finnkroken, Sanden, Sankt Anna kyrkby, Gruvgärdet och Tyrislöt.
  • Telemasterna bör samlokaliseras mellan operatörerna och placeras och utformas så att de inte blir ett dominerande inslag i landskapet. Helst ska antennerna placeras på befintliga stolpar, hus och anläggningar.

Översiktsplanen för Söderköping i sin helhet