Samråd om Långgrund under hösten -22

Publicerat 2022-06-14

Någon gång under hösten 2022 kommer det att vara dags för vindkraftsprojekten Långgrund 1 och Långgrund 2 att vända sig till både myndigheter och allmänheten i ett samråd, som ger alla intresserade möjlighet att lämna sina synpunkter. Då ska förhoppningsvis också alla nödvändiga naturstudier vara klara och kunna redovisas. Det beskedet ger projektledaren för Långgrund, som svar på Arkipelagets frågor.

Foto: Martin Nikolaj Christensen from Sorø, Denmark, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Flera studier som är kopplade till naturvärdena både vid, på, under och över de områden som berörs av de två vindkraftsparkerna, är redan avslutade, berättar den tillförordnade projektledaren Jonatan Hammar på Svea Vind. Men fortfarande återstår en del, bl a studierna av tumlare som måste pågå under en längre tid för att man ska kunna få en helhetsbild av deras förehavanden i de berörda områdena.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna redovisa också tumlarstudierna vid det planerade samrådet under hösten.

Jonatan Hammar är också förhoppningsfull när det gäller försvarets avstyrkan av Långgrundsprojektet och tror att det kommer att ”lösa sig på vägen framåt”.