Intressegrupp som värnar natur, kultur och människor i Sankt Anna och Arkösunds skärgård. Vi vill sprida kunskap om skärgårdarna och stimulera till engagemang i deras framtid.