Fritidsfiske i E-län OK trots torskstopp

Publicerat 2022-01-15

Det är stopp för yrkesfiske efter torsk i Östersjön under 2022 och från och med 15 januari till 31 mars – medan torsken leker – får inte heller fritidsfiskare i stora delar av Östersjön ta upp någon torsk. Inte ens om det är en bifångst får fritidsfiskare i Södra Östersjön ta med sig fisken hem – död eller levande ska torsken tillbaka i sjön. Detta är åtgärder som sätts in för att försöka rädda de minskande torskbestånden där de magra ”slipstorskarna” blivit allt vanligare.

Foto: VIVIANE MONCONDUIT

Men Östergötlands kust och skärgård ingår i ett område som är undantaget från fritidsfiskeförbudet och anledningen är egentligen sorglig: Internationella havsforskningsrådet (ICES) anser att fritidsfiskets fångster av torsk i det här området inte påverkar beståndet så att det är mätbart, skriver Gry Sagebakken, utredare på Havs- och vattenmyndigheten i ett mejlsvar till Arkipelaget. Område 27 – dit Sankt Anna och Arkösunds skärgård räknas – ligger också utanför torskens kärnområden, ”så får ni en torsk så kan ni ta med den hem/iland”, tillägger Gry Sagebakken.

Här är det tillåtet för fritidsfiskare att ta upp en torsk per person och dag om de lyckas få någon på kroken inom sex nautiska mil från den s k baslinjen. Och efter den 1 april får även fritidsfiskarna längre söder ut pröva lyckan i samma omfattning. Begränsningarna i fritidsfisket gäller oavsett vilka redskap som används.

Beslutet om begränsningarna i torskfisket togs vid EUs fiskeförhandlingar i oktober och bedöms som nödvändiga för att skydda arten. För yrkesfisket tillåts emellertid en viss bifångst av torsk.