Ny bastu på Badholmarna i Arkösund

Publicerat 2022-07-07

Nu står den vedeldade bastun klar och det går bra att hyra den via den här sidan

Bada bastu bland klipporna med havsutsikt. Foto Lotta Lanne

Badholmarna ska bli som nya…

…med nya EU-bidrag och massor av ideellt arbete av AIF

Publicerad 2021-12-26

Det är stillestånd när det gäller detaljplanen för centrala Arkösund, som ingick i EU-projektet Coast4us, som Arkösunds Intresseförening var engagerad i. Coast4us avslutades under det gångna året utan att någon detaljplan tagits fram men AIF tänker utan tvekan gå vidare med SINA planer på att restaurera Badholmarna till sin forna glans. De har just beviljats ett bidrag från Kustlandet på 514 000 kr och till våren går de loss med 342 timmars ideellt arbete.

”Badholmarna ligger mitt i Arkösund och består av fyra små öar förbundna med broar. Här finns härliga klippor och en liten sandstrand. Vyerna är vackra ut mot farled och öppet hav. I området finns en liten utsiktsplattform med bord och bänkar.” Så beskrev en besökare på 30-talet sin upplevelse av badholmarna och nu vill AIF återställa dem till det attraktiva havsbad som det en gång var.

Bastu och nytt soldäck ingår i planerna
AIF presenterade sina planer för den ideella föreningen Kustlandet, som arbetar med landsbygdsutveckling längs ostkusten och b.la driver ett s k Leaderområde inom Landsbygdsprogrammet(som i sin tur ingår i EUs struktur och investeringsfonder)

De berättade att de ville göra en allmän rensning av stränderna på Badholmarna samt komplettera med ny sand. Ett nytt soldäck med bastu för sex personer och vedförråd ska byggas liksom ett utökat trädäck med bord och sittplatser på utsiktsplatsen. En badflotte kommer att ägas och skötas av föreningen och bastun kommer att kunna bokas via Norrköpings kommuns hemsida.

Med en sådan upprustning räknar AIF med att kunna bredda utbudet av friluftsaktiviteter och göra Arkösund attraktivare för både boende, näringsliv och besökare samt bidra till en levande skärgård. Det var ett erbjudande som Kustlandet inte kunde stå emot och de beviljade alltså drygt en halv miljon kronor till projektet.

Badhytter från Coast4us väntar på att tas i bruk
Behovet av att rusta upp Badholmarna formulerades redan i den Lokala utvecklingsplan som togs fram med AIFs hjälp inom ramen för EU-projektet Coast4us, som bedrevs 2018-2020. Projektet arbetade då också med att ta fram detaljplaner för centrala Arkösund och campingen men med den delen av projektet gick det redan under projekttiden ganska trögt.(se tidigare artikel) Däremot gick arbetet med utvecklingsplanen vidare och ledde bl a till att idéerna om de återupprättade Badholmarna började förverkligas.

Tre badhytter avsedda för de upprustade Badholmarna kunde finansieras redan inom ramen för Coast4us-projektet men detaljplanerna, som också ingick i pilotprojektet, är inte färdiga. Och blir de aldrig förverkligade så står i alla fall badhytterna som ett minnesmärke över projektet här på Badholmarna . Foto: Lotta Lanne

Du kan läsa mer om resultatet av Coast4us här.